PEILING: Patrick Dewael is Limburgse “numero uno”

 

Patrick Dewael

 

Patrick Dewael is de populairste Limburgse politicus. Dat blijkt uit een recente peiling van de VRT en De Standaard. Op nationaal vlak is Guy Verhofstadt de onbetwiste "numero uno".

 

Uit dezelfde peiling blijkt ook dat, als er op dit moment verkiezingen zouden zijn, Open Vld naar 21,1 procent klimt: bijna 2 procent meer dan bij de verkiezingen van 2007.

Als men bovendien enkel naar de politieke partijen kijkt (en dus geen rekening zou houden met de kartels), dan is Open Vld vrijwel even groot geworden als CD&V : CD&V behaalt 21,3 procent en Open VLD 21,1 procent.

DEWAEL: Aanpak Dewael doet criminaliteit zakken

 

De manier waarop Open Vld-minister van Binnenlandse Zaken, Patrick Dewael, misdaden aanpakt, werpt zijn vruchten af. Dat blijkt uit het jaarverslag van de federale politie.

 

* Zo waren er in 2007 een pak minder ontvoeringen, autodiefstallen en woninginbraken.

* Ook andere vormen van geweld zoals car –en homejackings en tigerkidnappings kwamen minder voor.

* Net zoals de voorbije jaren bleef het aantal inbraken in auto’s dalen.

* Het aantal voertuigdiefstallen is tussen 2002 en 2007 gehalveerd.

* Voor het eerst sinds jaren begint ook het aantal woninginbraken zachtjes te dalen.

* Het aantal ladingdiefstallen daalde zelfs spectaculair met 75%.

PLINIUS park gaat opnieuw open

 

Het failliete Ooit Tongeren gaat midden juli open als wandelpark zonder mechanische attracties. Na de zomer is dat  in de weekends ook nog zo.  De toegang is gratis. Op termijn wil de overheid er een hoogwaardig tuinpark. “Dit is het voorproefje”, zegt burgemeester Carmen Willems.

“Als het erfpacht in publieke handen is, willen we nog voor de bouwvakantie oproepen tot kandidaatstelling om hier een hoogwaardig park met een Romeins thema te creëren.”

De eerder toegewezen 6,5 miljoen euro van LSM zullen aangewend worden voor de herlancering van wat dan het Plinius Park zal worden.

 

(Info: www.carmenwillems.be)

BENELUX UNIE : wat we samen doen, doen we beter

 

België, Nederland en Luxemburg ondertekenden op dinsdag 17 juni in de Ridderzaal te Den Haag een nieuw Benelux-Verdrag. Het verdrag wordt getekend door de premiers en de ministers van Buitenlandse Zaken van België, Nederland en Luxemburg, en door de ministers-presidenten van Vlaanderen, Wallonië en de Duitstalige Gemeenschap in België en de minister-voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Het nieuwe verdrag, dat tot stand kwam onder het voorzitterschap van Nederland, heeft twee hoofddoelstellingen: de Beneluxlanden willen hun voortrekkersrol behouden binnen de Europese Unie en de grensoverschrijdende samenwerking uitbreiden, vooral met betrekking tot de interne markt en de economische unie, duurzame ontwikkeling en justitie en binnenlandse zaken. Op al deze gebieden komt een meerjarig gemeenschappelijk werkprogramma dat steeds wordt aangepast aan de actualiteit.

 

De uitbreiding van de samenwerking naar meer terreinen dan het economische brengt met zich mee dat de officiële benaming van de Benelux verandert van Benelux Economische Unie in Benelux Unie.

Uitnodiging: Herinrichting van de Grote Markt

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Tongeren nodigt u vriendelijk uit voor een informatievergadering over "de Grote Markt en omgeving", op maandag 16 juni 2008 tussen 15.30 uur en 21 uur in de feestzaal van het stadhuis.

Het stadsbestuur stelde in haar beleidsvisie 2012 dat er deze legislatuur gestart wordt met de herinrichting van de Grote Markt en omgeving. Voor dit concept willen wij graag een debat voeren met de Tongenaar en andere belanghebbenden. Want uw mening is hierin belangrijk.

Tijdens de informatiesessie kunt u tussen 15.30 uur en 21 uur doorlopend terecht in het stadhuis bij afgevaardigden van het ontwerpbureau Technum. U kunt binnenlopen wanneer het u past. Vier specialisten geven u graag de nodige toelichting over de facetten ‘mobiliteit’, ‘groen in openbaar domein’, ‘functionaliteiten bij evenementen’ en ‘handel en horeca’ voor het projectgebied.

Dit gebied behelst volgende straten en pleinen: Grote Markt  -  Stadhuisplein  -  Graanmarkt  -  Vlasmarkt  -  Vrijthof  -  Allee Verte  -  Kloosterstraat  -  Onze Lieve Vrouwestraat.

Rekening houdend met het resultaat van de vergadering wordt er dan een concreet plan uitgewerkt dat wij in een latere fase aan u voorstellen.

Kunt u niet aanwezig zijn tijdens deze informatievergadering? Dan kunt u nog tot 23 juni a.s. uw vragen en/of bemerkingen schriftelijk overmaken aan het stadsbestuur.

FINANCIEN: Het verhaal van de ezel…

 nnDidier koopt bij een oude boer een ezel voor 100 EUR.nDe boer moet de ezel de dag erop bij Didier thuis brengen, maar die nbewuste voormiddag ...nn- 'Sorry jongen, maar ik heb slecht nieuws : mijn ezel lag deze ochtend ndood toen ik hem wilde voederen.'n- 'Wel dan, geef me gewoon mijn 100 EUR terug.'n- 'Maar dat kan ik niet. Ik heb alles al uitgegeven ...'n- 'Wel goed dan, breng me dan toch die ezel maar.'n- 'En wat ga je er wel mee doen, dan ?'n- 'Wel, ik ga hem als prijs verloten in een tombola.'n- 'Maar je kunt toch geen dode ezel verloten !'n- 'Zeker weten van wèl !! Ik zal gewoon aan niemand zeggen dat ie dood is.'nnDaarop bedenkt de boer dat het eigenlijk zijn probleem niet is, en vindt ndat hij het voorstel van de jongen niet moet afkeuren.nEn hij levert dus de dode ezel af bij de kleine Didier.nnEén maand later loopt de boer nog eens bij de kleine Didier langs :nn- 'En, jongen, hoe is het nu met mijn dode ezel afgelopen ?'n- 'Wel, zoals ik je al zei : ik heb hem verloot. Ik heb in het totaal n500 tombolabiljetten van 2 EUR/stuk verkocht, en uiteindelijk een winst nbehaald van 898 EUR !'n- 'En is er dan niemand geweest die geprotesteerd heeft ?'n- 'Alleen maar de winnaar. Maar ik heb hem onmiddellijk zijn 2 EUR nteruggegeven, en klaar was kees !'nnnEpiloog : Ondertussen zijn de jaren voorbijgegaan. Didier is groot ngeworden. Hij is nu minister van financiën.

ONDERWIJS: 50 jaar kleuteronderwijs te Mal

Uittreksel uit mijn toespraak n.a.v. 50 jaar kleuteronderwijs te Mal – zaterdag 7 juni 2008

 

"Ik wees er al even op dat in de voorbije decennia scholen als deze, in dorpen als dit, dikwijls bijzonder harde en niet zelden zelfs zonder meer fatale klappen moesten incasseren. In Tongeren wisten gelukkig een aantal van onze dorpsscholen WEL te overleven. Vandaag vindt men in onze stad nog altijd basisonderwijs – zij het soms beperkt tot alleen maar kleuteronderwijs – in 10 van de 16 dorpen, in 10 van de 16 voormalige zelfstandige gemeenten. Naast Mal gaat het om Sluizen, Nerem, Vreren, Koninksem, Henis, Rutten, Lauw, Overrepen en Piringen.

 

In zes van die 10 dorpen gaat het (zoals hier in Mal) om gemeentescholen. Samen telden de zes gemeentescholen op 1 februari van dit jaar 804 leerlingen. Ter vergelijking: in 1999 waren er dat 687.

 

Ik wil u op een dag als deze niet vervelen met cijfers. Maar ik wil toch nog héél even meegeven dat men ze, in deze stad, in dit Tongeren, ver moet zoeken, de gemeentelijke diensten en instellingen die erin slagen om gedurende tien maanden per jaar, vier hele dagen en één halve dag van iedere week, 804 personen op te vangen. 804 personen, voor meer dan 90 % Tongenaren, tien maanden per jaar, vier dagen per week van ’s morgens tot diep in de namiddag plus op de woensdagvoormiddagen: WIE doet beter ? NIEMAND doet beter !

 

Mede dààrom maakt het gemeentelijk onderwijs binnen de totaliteit van het gemeentelijk beleid met recht en met reden aanspraak op voorname en ondubbelzinnige prioriteit. Mede dààrom moet het behoud van zoveel mogelijk basisonderwijs in zoveel mogelijk dorpen onuitwisbaar gegrift staan in elke gemeentelijke beleidsoptie."