PATRICK DEWAEL is voorzitter van de gemeenteraad

 

 

De Tongerse gemeenteraad heeft sinds vanavond een nieuwe voorzitter: Patrick Dewael. Als voorzitter van de raad zal Patrick Dewael gemakkelijker want veel directer dan voorheen zijn invloed kunnen laten gelden op het beleid. Geen mens die eraan twijfelt dat het Tongerse beleid hiermee een nieuwe en uitermate belangrijke impuls krijgt. Het bestuur van de stad wordt hiermee sterker dan ooit.

Ik ben er zeker van dat Marcel – morgen is het al drie maanden geleden dat hij ons verliet – het ZO EN NIET ANDERS zou gewild hebben!