ONDERWIJS: 50 jaar kleuteronderwijs te Mal

Uittreksel uit mijn toespraak n.a.v. 50 jaar kleuteronderwijs te Mal – zaterdag 7 juni 2008

 

"Ik wees er al even op dat in de voorbije decennia scholen als deze, in dorpen als dit, dikwijls bijzonder harde en niet zelden zelfs zonder meer fatale klappen moesten incasseren. In Tongeren wisten gelukkig een aantal van onze dorpsscholen WEL te overleven. Vandaag vindt men in onze stad nog altijd basisonderwijs – zij het soms beperkt tot alleen maar kleuteronderwijs – in 10 van de 16 dorpen, in 10 van de 16 voormalige zelfstandige gemeenten. Naast Mal gaat het om Sluizen, Nerem, Vreren, Koninksem, Henis, Rutten, Lauw, Overrepen en Piringen.

 

In zes van die 10 dorpen gaat het (zoals hier in Mal) om gemeentescholen. Samen telden de zes gemeentescholen op 1 februari van dit jaar 804 leerlingen. Ter vergelijking: in 1999 waren er dat 687.

 

Ik wil u op een dag als deze niet vervelen met cijfers. Maar ik wil toch nog héél even meegeven dat men ze, in deze stad, in dit Tongeren, ver moet zoeken, de gemeentelijke diensten en instellingen die erin slagen om gedurende tien maanden per jaar, vier hele dagen en één halve dag van iedere week, 804 personen op te vangen. 804 personen, voor meer dan 90 % Tongenaren, tien maanden per jaar, vier dagen per week van ’s morgens tot diep in de namiddag plus op de woensdagvoormiddagen: WIE doet beter ? NIEMAND doet beter !

 

Mede dààrom maakt het gemeentelijk onderwijs binnen de totaliteit van het gemeentelijk beleid met recht en met reden aanspraak op voorname en ondubbelzinnige prioriteit. Mede dààrom moet het behoud van zoveel mogelijk basisonderwijs in zoveel mogelijk dorpen onuitwisbaar gegrift staan in elke gemeentelijke beleidsoptie."

Advertisements