FINANCIEN: Het verhaal van de ezel…

 nnDidier koopt bij een oude boer een ezel voor 100 EUR.nDe boer moet de ezel de dag erop bij Didier thuis brengen, maar die nbewuste voormiddag ...nn- 'Sorry jongen, maar ik heb slecht nieuws : mijn ezel lag deze ochtend ndood toen ik hem wilde voederen.'n- 'Wel dan, geef me gewoon mijn 100 EUR terug.'n- 'Maar dat kan ik niet. Ik heb alles al uitgegeven ...'n- 'Wel goed dan, breng me dan toch die ezel maar.'n- 'En wat ga je er wel mee doen, dan ?'n- 'Wel, ik ga hem als prijs verloten in een tombola.'n- 'Maar je kunt toch geen dode ezel verloten !'n- 'Zeker weten van wèl !! Ik zal gewoon aan niemand zeggen dat ie dood is.'nnDaarop bedenkt de boer dat het eigenlijk zijn probleem niet is, en vindt ndat hij het voorstel van de jongen niet moet afkeuren.nEn hij levert dus de dode ezel af bij de kleine Didier.nnEén maand later loopt de boer nog eens bij de kleine Didier langs :nn- 'En, jongen, hoe is het nu met mijn dode ezel afgelopen ?'n- 'Wel, zoals ik je al zei : ik heb hem verloot. Ik heb in het totaal n500 tombolabiljetten van 2 EUR/stuk verkocht, en uiteindelijk een winst nbehaald van 898 EUR !'n- 'En is er dan niemand geweest die geprotesteerd heeft ?'n- 'Alleen maar de winnaar. Maar ik heb hem onmiddellijk zijn 2 EUR nteruggegeven, en klaar was kees !'nnnEpiloog : Ondertussen zijn de jaren voorbijgegaan. Didier is groot ngeworden. Hij is nu minister van financiën.