BENELUX UNIE : wat we samen doen, doen we beter

 

België, Nederland en Luxemburg ondertekenden op dinsdag 17 juni in de Ridderzaal te Den Haag een nieuw Benelux-Verdrag. Het verdrag wordt getekend door de premiers en de ministers van Buitenlandse Zaken van België, Nederland en Luxemburg, en door de ministers-presidenten van Vlaanderen, Wallonië en de Duitstalige Gemeenschap in België en de minister-voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Het nieuwe verdrag, dat tot stand kwam onder het voorzitterschap van Nederland, heeft twee hoofddoelstellingen: de Beneluxlanden willen hun voortrekkersrol behouden binnen de Europese Unie en de grensoverschrijdende samenwerking uitbreiden, vooral met betrekking tot de interne markt en de economische unie, duurzame ontwikkeling en justitie en binnenlandse zaken. Op al deze gebieden komt een meerjarig gemeenschappelijk werkprogramma dat steeds wordt aangepast aan de actualiteit.

 

De uitbreiding van de samenwerking naar meer terreinen dan het economische brengt met zich mee dat de officiële benaming van de Benelux verandert van Benelux Economische Unie in Benelux Unie.

Advertisements