JEKERVALLEI: Aanvang werken Mal-Sluizen op 15 september

 

De werken in het kader van de collector Mal-Sluizen, die toegewezen zijn aan de onderneming Deckx N.V. uit Dessel, kunnen aangevat worden op 15 september 2008.

 

Tijdens de informatievergadering voor alle inwoners van Sluizen en Mal, op maandag 18 augustus in de Eburon Dome te Mal, bekomt men alle nuttige inlichtingen met betrekking tot deze grootschalige werken.

AFVALBELEID: Van 148 naar 118 kg per inwoner “restfractie”

 

De Tongerse afvalberg is vorig jaar (2007) flink geslonken.

De zogenaamde "restfractie" (dat zijn de grijze zakken maar ook het door de stad opgehaalde vuil in de officiële vuilnisbakjes, alsook het ingezamelde zwerfvuil en de opgeruimde sluikstorten) daalde in Tongeren van 148 kg per inwoner in 2006 naar 118 kg in 2007.

Daarmee zaten we in 2007 beneden het gemiddelde van de regio Zuid-Limburg.

 

Hierbij alle cijfers met betrekking tot Tongeren in het jaarverslag 2007 van de Limburgse afvalmaatschappij "Limburg.net":

 

1. Groenafval + GFT (groene containers + containerpark samen)

Tongeren: 162,00 kg per inwoner

Regio Zuid: 199,48 kg per inwoner

(Regio Zuid = Alken, Bilzen, Borgloon, Diepenbeek, Genk, Gingelom, Hasselt, Heers, Hoeselt, Kortessem, Nieuwerkerken, Riemst, Sint-Truiden, Tongeren, Voeren, Wellen en Zutendaal)

 

2. Papier + karton (huis-aan-huisophaling + containerpark samen)

Tongeren: 76,50 kg per inwoner

Regio Zuid: 78,38 kg per inwoner

 

3. Glas (glascontainers + containerpark samen)

Tongeren: 25,35 kg per inwoner

Regio Zuid: 24,97 kg per inwoner

 

4. Verpakkingen + PMD (huis-aan-huisophaling blauwe zakken + containerpark samen)

Tongeren: 14,88 kg per inwoner

Regio Zuid: 15,84 kg per inwoner

 

5. Asbethoudend afval

Tongeren: 1,65 kg per inwoner

Regio Zuid: 4,63 kg per inwoner

 

6. Klein gevaarlijk afval (KGA)

Tongeren: 2,19 kg per inwoner

Regio Zuid: 2,67 kg per inwoner

 

7. RESTFRACTIE = huis- en grofvuil + gemeentevuil (grijze zakken huis-aan-huisophaling + officiele vuilbakjes + containerpark + inzamelen zwerfvuil + opruimen sluikstorten)

Tongeren: 117,67 kg per inwoner (in 2006 was dat nog 148,09 kg per inwoner)

Regio Zuid: 123,63 kg per inwoner

 

8. Overige fracties  (zuiver puin, zuivere grond, hout, vlak glas via containerpark)

Tongeren: 1,07 kg per inwoner

Regio Zuid: 1,73 kg per inwoner.

JEKERVALLEI: Grasmaaiers voor voetbalclubs

 

Het stadsbestuur heeft drie nieuwe zitmaaiers overhandigd aan enkele sportclubs. Deze toestellen kosten 7.600 euro per stuk en moeten minimaal 10 jaar meekunnen.

 

Het gaat om drie voetbalclubs uit de Jekervallei:

-Veteranen VC Sluizen

-Damesvoetval Nerem

-Heur V.V.

 

De clubs kunnen nu zelf goed voor hun grasmat zorgen. De stad bespaart brandstof en personeel. Vroeger werden immers alle velden gemaaid door stadspersoneel.

JEKERVALLEI: Informatievergadering voor Mal en Sluizen

 
Op maandag 18 augustus vindt in de Eburon Dome te Mal met aanvang om 20 uur een informatievergadering vanwege het stadsbestuur plaats voor alle geïnteresseerde inwoners van Mal en Sluizen in verband met de werken (aanleg collector + omgevingswerken) die dit jaar in beide deelgemeenten aangevat worden. 

Op een latere datum volgt een soortgelijke informatievergadering voor de inwoners van Nerem en Vreren in verband met gelijkaardige werken in deze twee deelgemeenten.

 

Het gaat hier om de grootse investering ooit in de Jekervallei.

MILIEU: Wat te doen tegen steenmarters?

Mededeling van Hugo Biets, schepen van Leefmilieu

 

De Steenmarter (Martes foina) is een roofdier uit de familie der marterachtigen.

 

Steenmarters lijken haast op knuffeldieren met hun zachte vacht en pluimstaart, maar schijn bedriegt. Het zijn cultuurvolgers m.a.w. ze houden zich graag op nabij de mens. Behalve voedsel vinden ze hier immers ook rustige en veilige slaapplaatsen (zolders, schuren, loodsen, leegstaande panden) of een knus warm plekje onder de motorkap.

 

Het zijn echter ook nuttige dieren die heel wat ratten, muizen, slakken e.d. verorberen, maar soms voor wat overlast kunnen zorgen.

 

Heb je last van steenmarters (op zolder, in uw wagen, …) neem dan contact op met het meldpunt van de directie technische aangelegenheden van de stad Tongeren op het nummer 012/39 01 51. Een medewerker van deze dienst komt dan ter plaatse om te bekijken op welke manier hij het probleem het best kan aanpakken. Er zijn verschillende mogelijkheden om de beestjes te verjagen : het plaatsen van een toestelletje dat een speciaal geluid voortbrengt of van schuimrubber bespoten met een “anti-marter-spray”.

 

Hugo Biets, schepen van leefmilieu, vestigt er wel de aandacht op dat de beestjes vangen of vergiftigen absoluut verboden is omdat het om een beschermde diersoort gaat. “Bovendien worden de marters vaak aangetrokken door menselijke activiteiten. Het achterlaten van afval of etensresten, het aantrekken of voederen van verwilderde duiven of eenden: dit zijn dingen waarmee we zelf vaak marters lokken,” aldus nog de schepen.

JACHARA – Liberalen Jekervallei officieel van start

Na enkele voorbereidende vergaderingen ging vanavond, woensdag 2 juli, het nieuwe bestuur van de lokale Open Vld-kern voor de Jekervallei officieel van start met afgevaardigden uit de vijf Tongerse deelgemeenten: Diets-Heur, Mal, Nerem, Sluizen en Vreren.

 

De lokale kern kreeg de naam mee: JACHARA – Liberalen Jekervallei

 

Het bestuur:

-Erevoorzitters: Patrick Dewael en Carmen Willems

-Voorzitter: Marleen Dewallef (Nerem)

-Ondervoorzitter: Johanna Van de Kieboom (Sluizen)

-Secretaris/penningmeester: Rony Swerts (Vreren)

-Adjunct-secretaris: René Clerinx (Nerem)

-Public relations: Gudrun Biets (Vreren)

-Activiteiten: Cedric Cavaleri (Vreren)

-Bestuursleden: André Meijer (Sluizen), Sonja Milkers (Mal), Jana Riskin (Vreren), Vic Weerelds (Diets-Heur) en Hugo Biets (Vreren).

 

In de loop van september verschijnt een eerste "nieuwsbrief" (bus-aan-bus in de vijf deelgemeenten), in oktober volgt een eerste activiteit.