JEKERVALLEI: Nieuwe beslissingen van schepencollege inzake modderoverlast

Het college van burgemeester en schepenen heeft op maandag 30 juni volgende beslissingen genomen:

 

1. In het kader van de erosiebestrijdingsmaatregelenen in Nerem, Vreren en Diets-Heur dient een recht van opstal te worden afgesloten met de betrokken eigenaars binnen dit project. Hiervoor dient met deze eigenaars onderhandeld te worden. Het studiebureau Geotec wordt aangesteld om de nodige onderhandelingen te voeren met de betrokken eigenaars die gelegen zijn binnen het project van de erosiebestrijding voor de deelgemeenten Nerem, Vreren en Diets-Heur. Deze onderhandelingen moeten uiterlijk op 15 september 2008 afgerond zijn.

 

2. Goedkeuring van een bijacte aan de lopende ontwerpopdracht van het stadsbestuur aan de NV Soresma in verband met het opstellen van het totaal erosiebestrijdingsplan, voor ondersteuning bij het opstellen en het uitvoeren van de erosiebestrijdingsmaatregelen te Nerem, Vreren en Diets-Heur.

Advertisements