MILIEU: Wat te doen tegen steenmarters?

Mededeling van Hugo Biets, schepen van Leefmilieu

 

De Steenmarter (Martes foina) is een roofdier uit de familie der marterachtigen.

 

Steenmarters lijken haast op knuffeldieren met hun zachte vacht en pluimstaart, maar schijn bedriegt. Het zijn cultuurvolgers m.a.w. ze houden zich graag op nabij de mens. Behalve voedsel vinden ze hier immers ook rustige en veilige slaapplaatsen (zolders, schuren, loodsen, leegstaande panden) of een knus warm plekje onder de motorkap.

 

Het zijn echter ook nuttige dieren die heel wat ratten, muizen, slakken e.d. verorberen, maar soms voor wat overlast kunnen zorgen.

 

Heb je last van steenmarters (op zolder, in uw wagen, …) neem dan contact op met het meldpunt van de directie technische aangelegenheden van de stad Tongeren op het nummer 012/39 01 51. Een medewerker van deze dienst komt dan ter plaatse om te bekijken op welke manier hij het probleem het best kan aanpakken. Er zijn verschillende mogelijkheden om de beestjes te verjagen : het plaatsen van een toestelletje dat een speciaal geluid voortbrengt of van schuimrubber bespoten met een “anti-marter-spray”.

 

Hugo Biets, schepen van leefmilieu, vestigt er wel de aandacht op dat de beestjes vangen of vergiftigen absoluut verboden is omdat het om een beschermde diersoort gaat. “Bovendien worden de marters vaak aangetrokken door menselijke activiteiten. Het achterlaten van afval of etensresten, het aantrekken of voederen van verwilderde duiven of eenden: dit zijn dingen waarmee we zelf vaak marters lokken,” aldus nog de schepen.

Advertisements