AFVALBELEID: Van 148 naar 118 kg per inwoner “restfractie”

 

De Tongerse afvalberg is vorig jaar (2007) flink geslonken.

De zogenaamde "restfractie" (dat zijn de grijze zakken maar ook het door de stad opgehaalde vuil in de officiële vuilnisbakjes, alsook het ingezamelde zwerfvuil en de opgeruimde sluikstorten) daalde in Tongeren van 148 kg per inwoner in 2006 naar 118 kg in 2007.

Daarmee zaten we in 2007 beneden het gemiddelde van de regio Zuid-Limburg.

 

Hierbij alle cijfers met betrekking tot Tongeren in het jaarverslag 2007 van de Limburgse afvalmaatschappij "Limburg.net":

 

1. Groenafval + GFT (groene containers + containerpark samen)

Tongeren: 162,00 kg per inwoner

Regio Zuid: 199,48 kg per inwoner

(Regio Zuid = Alken, Bilzen, Borgloon, Diepenbeek, Genk, Gingelom, Hasselt, Heers, Hoeselt, Kortessem, Nieuwerkerken, Riemst, Sint-Truiden, Tongeren, Voeren, Wellen en Zutendaal)

 

2. Papier + karton (huis-aan-huisophaling + containerpark samen)

Tongeren: 76,50 kg per inwoner

Regio Zuid: 78,38 kg per inwoner

 

3. Glas (glascontainers + containerpark samen)

Tongeren: 25,35 kg per inwoner

Regio Zuid: 24,97 kg per inwoner

 

4. Verpakkingen + PMD (huis-aan-huisophaling blauwe zakken + containerpark samen)

Tongeren: 14,88 kg per inwoner

Regio Zuid: 15,84 kg per inwoner

 

5. Asbethoudend afval

Tongeren: 1,65 kg per inwoner

Regio Zuid: 4,63 kg per inwoner

 

6. Klein gevaarlijk afval (KGA)

Tongeren: 2,19 kg per inwoner

Regio Zuid: 2,67 kg per inwoner

 

7. RESTFRACTIE = huis- en grofvuil + gemeentevuil (grijze zakken huis-aan-huisophaling + officiele vuilbakjes + containerpark + inzamelen zwerfvuil + opruimen sluikstorten)

Tongeren: 117,67 kg per inwoner (in 2006 was dat nog 148,09 kg per inwoner)

Regio Zuid: 123,63 kg per inwoner

 

8. Overige fracties  (zuiver puin, zuivere grond, hout, vlak glas via containerpark)

Tongeren: 1,07 kg per inwoner

Regio Zuid: 1,73 kg per inwoner.

Advertisements