Zaterdag 27 september : PATRICK DEWAEL serveert JAILHOUSE LOUNGE

Op zaterdag 27 september organiseert Patrick Dewael in de oude gevangenis van Tongeren het evenement ‘Jailhouse Lounge’. Met ‘Jailhouse Lounge’ willen we een nieuwe invulling geven aan de traditie van politieke bals.

 

* Vanaf 19 uur kunt in het cellenblok en in de tuin van de gevangenis in een gemoedelijke sfeer terecht voor heerlijke culinaire hapjes.

* Vanaf 21 uur start op de binnenkoer de ‘Jailhouse party’ met DJ Axel Daeseleire.

U beslist uiteraard zelf vanaf wanneer u aansluit: vanaf 19 uur of pas vanaf 21 uur.

 

-Hapjes en dranken aan zeer democratische prijzen.

-De toegangskaarten kosten 7,5 euro aan de kassa en 5 euro in voorverkoop. U kunt uw kaarten bestellen via http://www.dewael.com

WAAR GEBEURD VERHAAL

Zegt een zoon tegen zijn vader : Pap, wil je een marathon  met me lopen? De vader zegt JA, ondanks het feit dat hij een hartaandoening heeft.

Ze lopen een marathon samen.

 Zoon vraagt : Pap wil je nog een marathon met me lopen?
Vader zegt weer ja.

Op een dag vraagt de zoon aan zijn vader: Pap, wil je de Ironman met mij doen?

De Ironman is de zwaarste triatlon die er bestaat (4 km zwemmen, 180 km fietsen en vervolgens 42 km hardlopen.

Vader zegt weer ja.

Het verhaal klinkt nog niet erg spannend totdat je dit filmpje ziet :

 

“Maand van het Platteland”: op zondagnamiddag 21 september te Tongeren

 

Zondag 21 september 2008 – vanaf 14.00 uur

Park van het kasteel van Widooie

Maand van het Platteland 2008

Het park van het kasteel van Widooie is op zondagnamiddag 21 september uitzonderlijk toegankelijk voor het grote publiek. Er zijn permanent rondleidingen voorzien, met deskundige uitleg over het park. Lokale kunstenaars creëren ter plaatse, Tongerse natuurverenigingen bieden een informatiestand aan en lokale verenigingen van Widooie zorgen voor diverse eet- en drankstandjes, al dan niet met streekproducten. Voor kinderen zijn er aangepaste activiteiten.

Contact:

Stad Tongeren / Linda Lousbergh, Tel. 012 39 02 03
linda.lousbergh@stadtongeren.be
Maastrichterstraat 10, 3700 Tongeren

Locatie:

Kasteelpark van Widooie (Limburg)
Bereikbaar via: De Lijn

JEKERVALLEI: Nogmaals 278.360 euro voor erosiebestrijding in Diets-Heur, Vreren en Nerem

 

Het schepencollege zal op 2 september aan de gemeenteraad goedkeuring vragen voor een aantal nieuwe maatregelen voor de erosiebestrijding in Diets-Heur, Vreren en Nerem. De kostprijs van deze werken wordt geraamd op 278.360 euro.

 

Van dat bedrag neemt de stad Tongeren 220.811 euro voor haar rekening. De Vlaamse Gemeenschap zou 57.549 euro voor haar rekening nemen.

 

Daarnaast worden nog verschillende andere bijkomende maatregelen voorbereid.

MILIEU: Ecologisch tuinieren te Riksingen

Mededeling van Hugo Biets, schepen van Leefmilieu, Financiën en Onderwijs

 

 

Meer en meer mensen willen een ecologische tuin en gelijk hebben ze want er zijn heel wat redenen om aan het tuinieren te slaan ‘op ecologische wijze’. Tuinieren is sowieso rustgevend en het houdt je fit. Op een mooie tuin kan je fier zijn. En last but not least: als je kiest voor een ecologische groentetuin kan je genieten van verse, lekkere, gezonde groenten en fruit.

 

Maar tuiniers in spe zitten tegenwoordig met een kennisprobleem. Ze hebben het nooit geleerd. De kunst van het tuinieren wordt steeds minder doorgegeven van de oude naar de nieuwe generatie.

 

Milieuschepen Hugo Biets: “In Limburg wordt aan dat probleem iets gedaan. De Limburgse afvalmaatschappij “Limburg.net” werkt samen met Velt – de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren – om vrijwilligers op te leiden tot praktijkgerichte moestuinspecialisten. Vooral compostmeesters komen op de opleiding af, om te leren hoe je in de ecologische moestuin compost kan gebruiken en wat je moet doen om je tuingrond en groenten gezond te houden zonder pesticiden of chemische bemesting. Een aantal moestuinschakels hebben de opleiding van 12 lessen met succes doorlopen. En het zijn juist deze moestuinschakels die verder zaaien. Zoals François Dessers en Filip Droogmans in Tongeren. Zij hebben een stuk van een oude boomgaard omgetoverd tot een moestuin. Dankzij de familie Coninsx en de Stad Tongeren en met ondersteuning van “Limburg.net” wordt deze plaats helemaal ingericht als een ecologische natuurtuintje met alles erop en eraan.”

 

Enkele dagen geleden zijn de tuintjes feestelijk geopend. De eerste tuiniers zijn al een tijdje aan de slag. Momenteel zijn er al drie tuintjes in gebruik.

 

Biets: “Maar er is nog heel wat plaats in het moestuincomplex te Riksingen. Ecologisch tuinieren, gezonde voeding, sociale contacten alles op enkele vierkante meter. Limburg.net investeert verder in deze projecten, zij gaan straks op zoek naar locaties in Limburgse gemeenten. Tongeren geeft alvast dankzij onze compostmeesters het goede voorbeeld. Wij hopen dat nog vele anderen velen zullen volgen.”

Meer info: Stad Tongeren Nathalie Noens 012/390 180 of e-mail: nathalie.noens@stadtongeren.be

MILIEU: Wat doen met bouw- en sloopafval?

Mededeling van Hugo  Biets, schepen van Leefmilieu, Financiën en Onderwijs

 

Wat met bouw- en sloopafval?

 

Op dit ogenblik is er geen specifieke milieuwetgeving voor het slopen van gebouwen en dergelijke. Iedereen mag een gebouw slopen mits hij hierbij het gevaarlijke afval gescheiden houdt van het overige afval en mits natuurlijk voldaan wordt aan andere wetgeving (o.a. bouwvergunning, wetgeving in verband met erkenning van aannemers, wetgeving betreffende arbeidsbescherming enz…).

 

Asbesthoudend bouwafval dient gescheiden ingezameld te worden. Alle soorten asbesthoudend bouwafval zijn immers gevaarlijke afvalstoffen. Enkel ondernemingen die erkend zijn door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) mogen asbest verwijderen in een gebouw, tenzij het enkel over asbestcement (dakbedekking) of ander hechtgebonden asbestafval gaat. Deze mag u zelf verwijderen. Probeer daarbij zoveel mogelijk stofvorming te voorkomen. Hierbij moet ook voldaan worden aan VLAREM II deel 6: milieuvoorwaarden voor niet-ingedeelde inrichtingen, hoofdstuk 6.4: beheersing van asbest.

 

Inert puin dient bij voorkeur hergebruikt te worden. Daarvoor dient het eerst gebroken te worden in een (vergunde) puinbreekinstallatie. Inert puin van afbraakwerken moet worden verwerkt in een puinbreker mét Copro- of gelijkwaardige keuring. Daarna kan het, onder voorwaarden, hergebruikt worden in wegen- en andere werken. De stad Tongeren geeft hierbij het goede voorbeeld en gebruikt zelf steeds bij alle werken Copro- gekeurd breekpuin. Indien het puin, eventueel na reiniging, niet herbruikbaar is, kan het gestort worden op een vergunde stortplaats.

 

Meer info over vergunde puinbrekers en hergebruik van bouw- en sloopafval, vindt u op de website van de OVAM (www.ovam.be).

MILIEU: De week van het bos in Tongeren

Van 6 tot en met 10 oktober vindt de week van het bos plaats. Gezien het grote succes van vorig jaar, biedt het stadsbestuur aan de leerlingen van het zesde leerjaar van alle Tongerse basisscholen geleide natuurwandelingen aan op de Beukenberg.

 

Schepen van Leefmilieu en Onderwijs Hugo Biets: "Het is belangrijk dat de leerlingen kennis kunnen maken met het bos in al zijn facetten. In de herfst is bovendien bijzonder veel te beleven in het bos."

 

Meer inlichtingen: milieudienst stad Tongeren.

ONDERWIJS: Patrick Dewael vraagt meer aandacht voor Holocaust in onderwijs

Federaal minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (Open VLD) wil meer aandacht in het onderwijs voor de Holocaust, de massale vernietiging van joden tijdens WOII. Desnoods betaalt hij mee de reizen naar Auschwitz en andere kampen.

 

Patrick Dewael pleit in een brief aan Vlaams minister van Onderwijs, Frank Vandenbroucke (SP.A), voor meer educatie over de Holocaust in het middelbaar onderwijs, zowel in het ASO, het TSO als het BSO. Het doel: onverdraagzaamheid, antisemitisme en racisme bestrijden.

Dewael vindt onder meer dat jongeren de vernietigingskampen moeten kunnen blijven bezoeken. Zoals bekend heeft minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V) de financiering van de busreizen naar die kampen afgeschaft. Dewael zegt nu aan Vandenbroucke dat hij bereid is zelf financieel tussenbeide te komen om die reizen mogelijk te maken.

Dewael pleit ook voor meer geschiedenisonderricht in het secundair onderwijs, ‘zeker in het technisch en het beroeps’. Volgens hem moeten de leerlingen daar meer vernemen over onderwerpen als de Eerste Wereldoorlog rond Ieper, de Iraanse revolutie, de oorlog in Vietnam en Cambodja en de val van de Berlijnse Muur. Dewael leg de lat hoog. Hij vindt bijvoorbeeld dat TSO’ers en BSO’ers kennis moeten maken met het boek In Europa van de Nederlandse schrijver Geert Mak.

Dewael wil in september met Vandenbroucke onderzoeken hoe ze dat allemaal kunnen realiseren. Ook onder meer de Dossinkazerne in Mechelen en het Fort van Breendonk, vanwaar Belgische joden en andere gevangenen naar nazi-Duitsland werden gedeporteerd, zijn volgens Dewael aan een opwaardering toe.

 

(Het Nieuwsblad – 5 augustus 2008)