JEKERVALLEI: Nogmaals 278.360 euro voor erosiebestrijding in Diets-Heur, Vreren en Nerem

 

Het schepencollege zal op 2 september aan de gemeenteraad goedkeuring vragen voor een aantal nieuwe maatregelen voor de erosiebestrijding in Diets-Heur, Vreren en Nerem. De kostprijs van deze werken wordt geraamd op 278.360 euro.

 

Van dat bedrag neemt de stad Tongeren 220.811 euro voor haar rekening. De Vlaamse Gemeenschap zou 57.549 euro voor haar rekening nemen.

 

Daarnaast worden nog verschillende andere bijkomende maatregelen voorbereid.