ONDERWIJS: Patrick Dewael vraagt meer aandacht voor Holocaust in onderwijs

Federaal minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (Open VLD) wil meer aandacht in het onderwijs voor de Holocaust, de massale vernietiging van joden tijdens WOII. Desnoods betaalt hij mee de reizen naar Auschwitz en andere kampen.

 

Patrick Dewael pleit in een brief aan Vlaams minister van Onderwijs, Frank Vandenbroucke (SP.A), voor meer educatie over de Holocaust in het middelbaar onderwijs, zowel in het ASO, het TSO als het BSO. Het doel: onverdraagzaamheid, antisemitisme en racisme bestrijden.

Dewael vindt onder meer dat jongeren de vernietigingskampen moeten kunnen blijven bezoeken. Zoals bekend heeft minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V) de financiering van de busreizen naar die kampen afgeschaft. Dewael zegt nu aan Vandenbroucke dat hij bereid is zelf financieel tussenbeide te komen om die reizen mogelijk te maken.

Dewael pleit ook voor meer geschiedenisonderricht in het secundair onderwijs, ‘zeker in het technisch en het beroeps’. Volgens hem moeten de leerlingen daar meer vernemen over onderwerpen als de Eerste Wereldoorlog rond Ieper, de Iraanse revolutie, de oorlog in Vietnam en Cambodja en de val van de Berlijnse Muur. Dewael leg de lat hoog. Hij vindt bijvoorbeeld dat TSO’ers en BSO’ers kennis moeten maken met het boek In Europa van de Nederlandse schrijver Geert Mak.

Dewael wil in september met Vandenbroucke onderzoeken hoe ze dat allemaal kunnen realiseren. Ook onder meer de Dossinkazerne in Mechelen en het Fort van Breendonk, vanwaar Belgische joden en andere gevangenen naar nazi-Duitsland werden gedeporteerd, zijn volgens Dewael aan een opwaardering toe.

 

(Het Nieuwsblad – 5 augustus 2008)