MILIEU: Premie voor energiebesparende investeringen door niet-belastingbetalers

Waarom een premie?

De federale overheid geeft via de personenbelasting een belastingvermindering voor het uitvoeren van een aantal energiebesparende investeringen. Dit voordeel bedraagt 40% van het factuurbedrag voor investeringen uitgevoerd in 2008. Dit bedrag wordt echter begrensd tot 2 650 euro of 3 430 euro, afhankelijk van de uitgevoerde maatregel, per woning en per jaar. Jammer genoeg vallen de laagste inkomens bij deze maatregel uit de boot, omdat zij geen of onvoldoende personenbelastingen betalen.

 

Voor welk type investeringen krijgt men de premie?

Gezinnen die geen of onvoldoende belastingen betalen om van de belastingvermindering te genieten, hebben vanaf dit jaar recht op een premie voor drie energiebesparende investeringen:

 1. de plaatsing van dakisolatie in een bestaande woning;
 2. hoogrendementsbeglazing ter vervanging van enkele beglazing;
 3. een condensatieketel ter vervanging van het bestaande verwarmingssysteem.

 

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie bedraagt:

 1. 8 euro per vierkante meter dakisolatie;
 2. 150 euro per vierkante meter vervangen enkele beglazing;
 3. 1 500 euro voor een condensatieketel.

 

Het totale bedrag wordt evenals de belastingvermindering geplafonneerd tot 2 650 euro per aanvrager in 2008. Voor beschermende afnemers (onder andere personen met een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds, personen in budgetbegeleiding bij het OCMW, gehandicapten, leefloontrekkers of bejaarden die genieten van een gewaarborgd inkomen) gelden 20% hogere premies en een 20% hoger maximumbedrag.

 

De premie, die geldt voor investeringen die volledig betaald worden vanaf januari 2008, kan aangevraagd worden bij het Vlaams Energieagentschap. Het aanvraagformulier is beschikbaar op www.energiesparen.be/2020 of via het gratis nummer 1700.

 

Informatiefolders kan u verkrijgen op de milieudienst van de stad Tongeren, Maastrichterstraat 10.

 

Hugo Biets

schepen van milieu, financiën en onderwijs

1.062.999 euro subsidie voor restautatie interieur OLV-basiliek

Minister Patrick Dewael liet zopas weten dat de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Geboorte uit Tongeren voor het uitvoeren van restauratiewerken aan de basiliek weerhouden is voor subsidiëring. Dewael vernam dat van zijn partijgenoot Dirk Van Mechelen die in de Vlaamse regering bevoegd is voor financiën en monumentenzorg.

Burgemeester Carmen Willems: "Dit restauratiedossier heeft betrekking op het interieur van de basiliek. De kostprijs van deze werken is geraamd op 1.590.140,33 euro, BTW niet inbegrepen. Daarvan komt 1.331.078,33 euro, BTW niet inbegrepen, in aanmerking voor het berekenen van de subsidie. De subsidie van de Vlaamse Gemeenschap – die 60 % bedraagt – is geraamd op 1.062.999,15 euro. Met deze beslissing kan de kerkfabriek nu overgaan tot het aanbesteden van de werken. Naast de Vlaamse subsidie van 60 % krijgt de kerkfabriek ook een subsidie van 20 % van de provincie Limburg en een subsidie van 10 % van de stad Tongeren."

Schepen van financiën Hugo Biets: "De stad zal dus op basis van de raming 133.000 euro betalen. De overige 10 %, alsook het deel van de werken dat niet voor subsidiëring in aanmerking komt en dat hier geraamd is op ongeveer 260.000 euro, dient betaald te worden door de kerkfabriek zelf. Althans indien die daarvoor het geld heeft. Kan de kerkfabriek niet betalen, dan komen die resterende 10 % ofwel 133.000 euro én dat bedrag van 260.000 euro eveneens ten laste van de stad." 

MILIEU: Duurzame turnzak voor leerlingen van het 1ste leerjaar

 

Het stadsbestuur van Tongeren biedt alle leerlingen van het 1ste leerjaar een duurzame turnzak aan. Deze turnzak is vervaardigd uit 100% katoen en voorzien van het logo van de milieudienst van de stad Tongeren. Hiermee beschikt men over degelijk duurzaam materiaal en de turnkledij kan eveneens voldoende ademen.

 

"Wij hopen de leerlingen en hun ouders hiermee aan te zetten in de toekomst steeds de duurzame turnzak te gebruiken en zeker geen plastieken zakjes, die men nadien weer wegwerpt. Het is immers de bedoeling dat de leerlingen deze turnzak de volgende schooljaren blijven gebruiken, om alzo afval te vermijden en het milieu te helpen vrijwaren", zegt milieuschepen Hugo Biets.

 

Zaterdag 27 september – vanaf 19 uur – Oude gevangenis van Tongeren : PATRICK DEWAEL serveert JAILHOUSE LOUNGE

MILIEU: Kleurpotloden uit fsc-hout voor alle Tongerse 3de kleuterklassen

VDS_8380 (foto uitdelen)

Het stadsbestuur van Tongeren biedt alle leerlingen van alle laatste kleuterklassen van Tongeren een blikken doos met 12 kleurpotloden vervaardigd uit fsc-hout aan.

 

De Forest Stewardship Council (FSC) of Raad voor Duurzaam Bosbeheer is een international, onafhankelijke en niet-gouvermentale instelling die instaat voor de certificering van bossen en voor de producten afkomstig uit die bossen. Wie FSC-gecertificeerd hout koopt, krijgt de garantie dat het hout afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen.

 

"Wij hopen op die manier de leerlingen en hun ouders te laten kennismaken met producten vervaardigd uit fsc-hout", zegt milieuschepen Hugo Biets.

 

Zaterdag 27 september – vanaf 19 uur – Oude gevangenis van Tongeren : PATRICK DEWAEL serveert JAILHOUSE LOUNGE

MILIEU: Eens Tongeren Kermis voorbij, komt de winter snel dichterbij

 

Tien tips voor rationeel energiegebruik

 

1. Gloeilampen produceren slechts voor 10% licht en voor 90%  warmte. Waar mogelijk worden ze het best vervangen door energiezuinige verlichting, bvb spaarlampen of TL-lampen.

2. Doof het licht in ruimtes waar u langere tijd niet hoeft te zijn.

3. Zet ’s avonds de verwarming op nachtstand (bijv. 15°C) een half uurtje voor u naar bed gaat.

4. Achter de radiatoren kunt u een reflecterende radiatorfolie bevestigen. Die weerkaatst een groot deel van de warmte die anders in de muur zou verdwijnen.

5. Energiezuinige koelkasten en diepvriezers herken je aan het A+ of A++-label. Deze toestellen verbruiken tot 50% minder energie.

6.Open de koelkast en diepvriezer zo kort mogelijk en zet er geen warme gerechten in.

7.Kook zoveel mogelijk met een deksel. Koken zonder deksel verbruikt driemaal meer energie.

8. Schakel de oven enkele minuten voor het einde van de bereiding uit.

9. Koop toestellen met een laag sluipverbruik. Schakel toestellen zo veel mogelijk volledig uit als u ze niet gebruikt (tv, video, hifi).

10. Wassen op hoge temperatuur (60°-90°C) vraagt meer energie.

 

Zaterdag 27 september – vanaf 19 uur – Oude gevangenis van Tongeren : PATRICK DEWAEL serveert JAILHOUSE LOUNGE

ONDERWIJS: Weer meer leerlingen in gemeentescholen

 

Het gemeentelijk onderwijs blijft scoren.

Onderwijsschepen Hugo Biets: “We zijn het schooljaar gestart met 790 leerlingen: 258 kleuters en 532 kinderen in het lager onderwijs. Dat zijn er 24 meer dan vorig jaar. Onze investeringen in de dorpsscholen worden blijkbaar in dank afgenomen door de ouders.”

Per school betekent dat: 71 kleuters en 134 lager onderwijs in Henis; 34 kleuters en 70 scholieren in Koninksem, voor Mal is dat 56 en 92, Nerem telt er 20 en 53, Piringen heeft 48 scholieren; en 77 kleuters en 135 scholieren telt Vreren.

 

(Het Belang van Limburg – vrijdag 12 september 2008)

 

PATRICK DEWAEL SERVEERT

Zaterdag 27 september – Gevangenis van Tongeren – vanaf 19 uur

JAILHOUSE LOUNGE

Toegangsticket (voorverkoop): 5 euro bij Hugo Biets 0476/98.34.45

MILIEU: Slotmoment Met Belgerinkel naar de winkel

 

Dinsdagavond ontving schepen Biets de winnaars van de actie "Met Belgerinkel naar de winkel" in het stadhuis. Met deze actie wilden de stad Tongeren, de Bond Beter Leefmilieu en UNIZO mensen stimuleren om voor hun boodschappen meer voor de fiets te kiezen.

 

Onder de deelnemende consumenten werden 20 winnaars geloot, die elk een prachtige prijs ontvingen uit een totale prijzenpot van 1.500 euro. De hoofdprijs, een fiets ter waarde van 400 euro, ging naar mejuffrouw Tanja Gommers.

 

Schepen Hugo Biets: "Niet alleen wie een prijs wint, haalt zijn voordeel uit de fiets. Wie fietst, wint immers ook op veel andere manieren:

 • Geregeld fietsen is gezond. Per dag twee keer een kwartiertje naar de winkel fietsen, volstaat om de conditie op peil te houden.
 • Als fietser ontloop je files en heb je geen last van parkeerproblemen.
 • Hoge benzineprijzen of dure parkeertickets? Daar zijn fietsers immuun voor.
 • Meer fietsers betekent minder auto’s. Woon- en winkelkernen worden daardoor rustiger, veiliger en leefbaarder.
 • Ook het milieu wint, omdat er minder uitlaatgassen de lucht in worden gepompt."

 

PATRICK DEWAEL SERVEERT

Zaterdag 27 september – Gevangenis van Tongeren – vanaf 19 uur

JAILHOUSE LOUNGE

Toegangsticket (voorverkoop): 5 euro bij Hugo Biets 0476/98.34.45