1.062.999 euro subsidie voor restautatie interieur OLV-basiliek

Minister Patrick Dewael liet zopas weten dat de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Geboorte uit Tongeren voor het uitvoeren van restauratiewerken aan de basiliek weerhouden is voor subsidiëring. Dewael vernam dat van zijn partijgenoot Dirk Van Mechelen die in de Vlaamse regering bevoegd is voor financiën en monumentenzorg.

Burgemeester Carmen Willems: "Dit restauratiedossier heeft betrekking op het interieur van de basiliek. De kostprijs van deze werken is geraamd op 1.590.140,33 euro, BTW niet inbegrepen. Daarvan komt 1.331.078,33 euro, BTW niet inbegrepen, in aanmerking voor het berekenen van de subsidie. De subsidie van de Vlaamse Gemeenschap – die 60 % bedraagt – is geraamd op 1.062.999,15 euro. Met deze beslissing kan de kerkfabriek nu overgaan tot het aanbesteden van de werken. Naast de Vlaamse subsidie van 60 % krijgt de kerkfabriek ook een subsidie van 20 % van de provincie Limburg en een subsidie van 10 % van de stad Tongeren."

Schepen van financiën Hugo Biets: "De stad zal dus op basis van de raming 133.000 euro betalen. De overige 10 %, alsook het deel van de werken dat niet voor subsidiëring in aanmerking komt en dat hier geraamd is op ongeveer 260.000 euro, dient betaald te worden door de kerkfabriek zelf. Althans indien die daarvoor het geld heeft. Kan de kerkfabriek niet betalen, dan komen die resterende 10 % ofwel 133.000 euro én dat bedrag van 260.000 euro eveneens ten laste van de stad."