MILIEU: Premie voor energiebesparende investeringen door niet-belastingbetalers

Waarom een premie?

De federale overheid geeft via de personenbelasting een belastingvermindering voor het uitvoeren van een aantal energiebesparende investeringen. Dit voordeel bedraagt 40% van het factuurbedrag voor investeringen uitgevoerd in 2008. Dit bedrag wordt echter begrensd tot 2 650 euro of 3 430 euro, afhankelijk van de uitgevoerde maatregel, per woning en per jaar. Jammer genoeg vallen de laagste inkomens bij deze maatregel uit de boot, omdat zij geen of onvoldoende personenbelastingen betalen.

 

Voor welk type investeringen krijgt men de premie?

Gezinnen die geen of onvoldoende belastingen betalen om van de belastingvermindering te genieten, hebben vanaf dit jaar recht op een premie voor drie energiebesparende investeringen:

  1. de plaatsing van dakisolatie in een bestaande woning;
  2. hoogrendementsbeglazing ter vervanging van enkele beglazing;
  3. een condensatieketel ter vervanging van het bestaande verwarmingssysteem.

 

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie bedraagt:

  1. 8 euro per vierkante meter dakisolatie;
  2. 150 euro per vierkante meter vervangen enkele beglazing;
  3. 1 500 euro voor een condensatieketel.

 

Het totale bedrag wordt evenals de belastingvermindering geplafonneerd tot 2 650 euro per aanvrager in 2008. Voor beschermende afnemers (onder andere personen met een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds, personen in budgetbegeleiding bij het OCMW, gehandicapten, leefloontrekkers of bejaarden die genieten van een gewaarborgd inkomen) gelden 20% hogere premies en een 20% hoger maximumbedrag.

 

De premie, die geldt voor investeringen die volledig betaald worden vanaf januari 2008, kan aangevraagd worden bij het Vlaams Energieagentschap. Het aanvraagformulier is beschikbaar op www.energiesparen.be/2020 of via het gratis nummer 1700.

 

Informatiefolders kan u verkrijgen op de milieudienst van de stad Tongeren, Maastrichterstraat 10.

 

Hugo Biets

schepen van milieu, financiën en onderwijs