ONDERWIJS: Weer meer leerlingen in gemeentescholen

 

Het gemeentelijk onderwijs blijft scoren.

Onderwijsschepen Hugo Biets: “We zijn het schooljaar gestart met 790 leerlingen: 258 kleuters en 532 kinderen in het lager onderwijs. Dat zijn er 24 meer dan vorig jaar. Onze investeringen in de dorpsscholen worden blijkbaar in dank afgenomen door de ouders.”

Per school betekent dat: 71 kleuters en 134 lager onderwijs in Henis; 34 kleuters en 70 scholieren in Koninksem, voor Mal is dat 56 en 92, Nerem telt er 20 en 53, Piringen heeft 48 scholieren; en 77 kleuters en 135 scholieren telt Vreren.

 

(Het Belang van Limburg – vrijdag 12 september 2008)

 

PATRICK DEWAEL SERVEERT

Zaterdag 27 september – Gevangenis van Tongeren – vanaf 19 uur

JAILHOUSE LOUNGE

Toegangsticket (voorverkoop): 5 euro bij Hugo Biets 0476/98.34.45

MILIEU: Slotmoment Met Belgerinkel naar de winkel

 

Dinsdagavond ontving schepen Biets de winnaars van de actie "Met Belgerinkel naar de winkel" in het stadhuis. Met deze actie wilden de stad Tongeren, de Bond Beter Leefmilieu en UNIZO mensen stimuleren om voor hun boodschappen meer voor de fiets te kiezen.

 

Onder de deelnemende consumenten werden 20 winnaars geloot, die elk een prachtige prijs ontvingen uit een totale prijzenpot van 1.500 euro. De hoofdprijs, een fiets ter waarde van 400 euro, ging naar mejuffrouw Tanja Gommers.

 

Schepen Hugo Biets: "Niet alleen wie een prijs wint, haalt zijn voordeel uit de fiets. Wie fietst, wint immers ook op veel andere manieren:

  • Geregeld fietsen is gezond. Per dag twee keer een kwartiertje naar de winkel fietsen, volstaat om de conditie op peil te houden.
  • Als fietser ontloop je files en heb je geen last van parkeerproblemen.
  • Hoge benzineprijzen of dure parkeertickets? Daar zijn fietsers immuun voor.
  • Meer fietsers betekent minder auto’s. Woon- en winkelkernen worden daardoor rustiger, veiliger en leefbaarder.
  • Ook het milieu wint, omdat er minder uitlaatgassen de lucht in worden gepompt."

 

PATRICK DEWAEL SERVEERT

Zaterdag 27 september – Gevangenis van Tongeren – vanaf 19 uur

JAILHOUSE LOUNGE

Toegangsticket (voorverkoop): 5 euro bij Hugo Biets 0476/98.34.45

MODDEROVERLAST: Erosiebestrijding wordt top-prioriteit

 

De felle regenbuien van de laatste maanden zorgden in de regio Tongeren meermaals voor veel water- en modderoverlast. Het stadsbestuur gaat daarom de geplande erosiebestrijdingsprojecten versneld uitvoeren en nog verder uitbreiden.

 

“We hebben zelf al de voorbije weken een aantal maatregelen genomen die de ergste modderstromen moeten tegenhouden”, zegt schepen van openbare werken Guy Schiepers. “Maar het probleem moet structureel ook blijvend aangepakt worden. Daarom zal de stad een uitgebreid bestrijdingsplan voor de deelgemeenten Diets-Heur, Nerem en Vreren indienen voor subsidiëring bij de Vlaamse overheid. Voorts gaat de stad een watermanager aanstellen die voor een goed gecoördineerde aanpak van de water- en erosieproblematiek moet zorgen op het ganse Tongerse grondgebied."

MILIEU: Centraal meldpunt voor milieuklachten

 

De stad Tongeren heeft een centraal meldpunt voor alle klachten in verband met

-een milieuverstoring gerelateerd aan een vergunningsplichtige inrichting of activiteit,

-een probleem van geluids-, geur-, stof-, rook- of lichthinder of

-een milieuverstoring waarbij een vermoeden bestaat dat de menselijke gezondheid kan worden aangetast.

 

Het Centraal Meldpunt Milieuklachten is tijdens de kantooruren van de stad bereikbaar op het nummer 012 39 01 67 of via e-mail: milieuklachten@stadtongeren.be.

Voor zeer dringende meldingen kan men na de kantooruren steeds contact opnemen met de politie op het nummer 012/390 241.

MILIEU: Overal spaarlampen

Versleten lampen in stadsgebouwen zullen voortaan, overal waar dat enigszins mogelijk is, vervangen worden door spaarlampen. Zo spaart de stad energie én Tongers geld.

 

Dat is vandaag maandag door het schepencollege beslist.

MILIEU: Driemaal winnen met de “klimaatwijken”!

 

De stad Tongeren is op zoek naar gezinnen die willen deelnemen aan de actie’Klimaatwijken’.

Door deel te nemen win je driemaal:

-je bespaart 8 % energie en dus heel wat centen

-je maakt kans op een leuke prijs

-en je maakt werk van een beter klimaat voor jezelf en alle anderen.

 

"Voor de deelnemers zijn er: een doe-het-zelf-energietest, info en nuttige tips over energiebesparing, een gedetailleerde berekening van je besparing in huis, een gezellig startmoment en een tussentijdse energieborrel georganiseerd door de stad, een feestelijk slotmoment en een beloning aan het einde’, aldus milieuschepen Hugo Biets.

 

Inschrijven kan tot uiterlijk maandag 29 september 2008.

Contactpersoon: duurzaamheidsambtenaar Nathalie Noens – tel: 012/390 180 of mail: nathalie.noens@stadtongeren.be.