FINANCIEN: “Paars” verkocht Dexia-aandelen aan meer dan 22 euro

Bij de recente behandeling van de stadsrekening van het jaar 2007 werd duidelijk dat het "paarse" stadsbestuur vorig jaar alle 77.450 Dexia-aandelen van de stad Tongeren verkocht had. We kregen daar toen méér dan 22 euro per aandeel voor. De totale opbrengst voor de stadskas bedroeg meer dan 1.700.000 euro. Tongeren was wellicht de énige gemeente (of toch één van de zéér weinige) die toen haar Dexia-certificaten verkocht. Wie vandaag verkoopt krijgt voor zo’n aandeel nog amper 4 euro…

 

Uitstekende zaak dus voor de Tongerse stadskas, die verkoop in 2007. Maar om eerlijk te blijven: natuurlijk kon vorig jaar geen mens, zelfs de "paarse" meerderheid in Tongeren niet, vermoeden dat het Dexia-aandeel zulke zware klappen zou krijgen. We hebben met andere woorden alleen maar heel veel geluk gehad met toén te verkopen. We geven dat grif toe. Zoals we anderzijds gewoon alleen maar heel veel pech hebben gehad met de uitbater van Ooit Tongeren. Ook dàt kon vorig jaar geen mens, zelfs de Tongerse CD&V niet, vermoeden. Maar natuurlijk zal de Tongerse CD&V dat nooit durven toegeven.

FINANCIEN: Stad verkocht in 2007 voor 3,3 miljoen euro industriegronden

De stad Tongeren verkocht vorig jaar op de industriezone Tongeren-Oost voor 3.317.027 euro aan industiregronden. Dat blijkt uit de jaarrekening van de stedelijke Patrimoniumregie die dinsdag door schepen van Financiën Hugo Biets ter goedkeuring aan de gemeenteraad is voorgelegd.

 

Ondermeer de volgende bedrijven kochten vorig jaar industriegrond op Tongeren-Oost: Evapco Europe nv, Metrotile Europe nv, Hörmann Belgium nv, BP Trans bvba, Avnet Europe Comm. VA en Shamrock Technologies bvba.

MILIEU: Poppentheater voor bijna duizend kleuters van alle Tongerse scholen

 

Van 5 november  2008 tot en met 25 maart 2009 wordt door het stadsbestuur op initiatief van milieuschepen Hugo Biets en met steun van Limburg.net aan alle kleuters van Tongeren gratis een milieutheater aangeboden. Het poppentheater “Paddestoel” uit Neerpelt zal o.l.v. de heer Pol Keunen in de school telkens op woensdag één of tweemaal een drie kwartier durende voorstelling geven, natuurlijk afgestemd op de leefwereld van de kleuters.

 

Schepen Hugo Biets:  “Er zijn diverse initiatieven van de directies en van de leerkrachten om projecten uit te werken voor hun school die in het teken staan van milieu en natuur. Om dit verder te stimuleren en om de inzet van zowel leerlingen als leerkrachten en directie te belonen zal er tijdens het najaar van 2008 en het voorjaar van 2009 in alle Tongerse kleuterscholen een milieutheater opgevoerd worden. Naast het aangename en voor de kleuters prettige kijk- en klankspel, leren de kinderen tijdens de voorstelling van de poppenkast hoe ze op de juiste manier afval moeten voorkomen en sorteren en worden het belang van duurzaamheid, mobiliteit en klimaat belicht."

 

"Er zullen in totaal 28 voorstellingen plaatsvinden in 15 scholen.  Er werd voor gezorgd dat alle kleuters van Tongeren, en dat zijn er bijna een 1000-tal, het milieutheater kunnen bijwonen." 

MILIEU: Kandidaten gezocht voor stedelijke milieuprijs 2008

Sinds 1994 kent het stadsbestuur jaarlijks een prijs toe aan een privépersoon, school, bedrijf of vereniging die zich verdienstelijk gemaakt heeft op het milieuvlak.

 

Milieuschepen Hugo Biets: “De stedelijke milieuprijs is bedoeld om extra-aandacht te schenken aan het leefmilieu. Vorig jaar waren er tien genomineerden voor de prijs. De prijs werd gedeeld door twee daarvan: de basisschool Merlijn in de Sacramentstraat en de scoutsgroep Sint-Servaes uit Diets-Heur. Een school, vereniging, bedrijf of privépersoon die dit jaar in aanmerking meent te komen, kan tot uiterlijk 21 november zijn of haar kandidatuur of project indienen bij het stadsbestuur (milieudienst), Maastrichterstraat 10, 3700 Tongeren. Maar ook iedere Tongenaar kan de kandidatuur van iemand anders voordragen."

 

Vorig jaar werd de stedelijke milieuprijs uitgereikt door Prins Laurent. Dit jaar wordt de prijs op vrijdagavond 19 december in het stadhuis van Tongeren uitgereikt door de heer Gergios Papadoupoulos, ambassadeur van Griekenland.

Info: milieudienst, 012/39.02.53

CD&V-Tongeren laat Vesalius-voorzitter vallen als baksteen

 

Goed anderhalf jaar na haar installatie als voorzitter van het Vesaliusziekenhuis, is mevrouw Noelmans (CD&V) voorzitter af. Mevrouw Noelmans was begin vorig jaar dankzij een coalitie van de CD&V-Tongeren, de CD&V-Bilzen en de katholieke privé-partner (meestal "Caritas Catholica" genoemd) tot voorzitter verkozen. Voor alle duidelijkheid: dat gebeurde tégen de zin en tégen de wil van de democratische Tongerse politieke meerderheid (Open Vld en sp.a: de twee grootste politieke partijen bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen).

 

Dankzij dat politiek gemanoeuvreer geraakte de Tongerse CD&V echter eindelijk nog eens, via het voorzitterschap van het ziekenhuis, aan een (bijzonder belangrijk) bestuursmandaat.

 

Dat heeft dus amper anderhalf jaar geduurd. Want de voorzitter die gemààkt was door een CD&V-katholieke meerderheid binnen het Vesaliusbestuur, is onlangs op initiatief van diezelfde CD&V-katholieke meerderheid tot ontslag gedwongen.

 

Da’s dus kennelijk Tongerse CD&V-politiek in de praktijk: eerst mensen misbruiken om "de paarse meerderheid" toch maar een loer te kunnen draaien, nadien diezelfde mensen laten vallen als een baksteen, en tenslotte voor de zoveelste keer proberen de schuld in de schoenen te schuiven van de liberalen en de socialisten…

Nieuwe voorzitter en nieuw bestuur voor Open Vld-Tongeren

Zaterdag vonden de bestuursverkiezingen van Open Vld plaats.

302 leden van afdeling Tongeren namen deel aan de verkiezingen van een nieuwe afdelingsvoorzitter en een nieuw afdelingsbestuur.

 

* Uitslag van de verkiezing van de nieuwe voorzitter van Open Vld-afdeling Tongeren

-Pim LAKAY, Tongeren: 247 stemmen (89,49 % van de geldig uitgebrachte stemmen)

 

* Uitslag van de verkiezing van het nieuwe bestuur van Open Vld-afdeling Tongeren

Er werden 55 bestuursleden verkozen. Hierbij de 25 met de meeste stemmen.

1- Patrick DEWAEL, Tongeren: 216 stemmen

2- Hugo BIETS, Vreren: 199 stemmen

3- Guy SCHIEPERS, Tongeren: 185 stemmen

4- Pascale DESPLENTERE, Tongeren: 147 stemmen

5- Mariëlla FROIDBISE, Widooie: 145 stemmen

6- Piet SCHIEPERS, Tongeren: 135 stemmen

7- Bert SIMON, Tongeren: 134 stemmen

8- Mariette PEUSKENS, Berg: 131 stemmen

9- Carmen WILLEMS, Tongeren: 128 stemmen

10- Joseph SIMON, Tongeren:127 stemmen

11- Sonja MILKERS, Mal: 121 stemmen

12- Pim LAKAY, Tongeren: 120 stemmen

13- Geert LANDMETERS, Tongeren: 112 stemmen

14- Guy ROGISTER, Tongeren: 106 stemmen

14- Henri TROISFONTAINE, Tongeren: 106 stemmen

16- Francis RUBENS, Tongeren: 98 stemmen

17- René CLERINX, Nerem: 95 stemmen

17- Rudi DIELS, Tongeren: 95 stemmen

17- Gilbert EVERARS, Tongeren: 95 stemmen

17- Maurice PALMEN, Tongeren: 95 stemmen

21- Philippe DANNEELS, Knokke: 89 stemmen

21- Rony SWERTS, Vreren: 89 stemmen

23- Raymond BOUTSEN, Tongeren: 87 stemmen

23- Marleen DEWALLEF, Nerem: 87 stemmen

25- René JANS, Riksingen: 79 stemmen

25- Marina NULENS, Koninksem: 79 stemmen

FINANCIEN: Ruim 280.000 euro subsidie voor restauratie Moerenpoort

 

Minister Patrick Dewael vernam zopas dat de stad Tongeren voor het uitvoeren van restauratiewerken aan de Moerenpoort aanspraak kan maken op een subsidie vanwege de Vlaamse overheid ten bedrage van 213.307 euro. Dewael vernam dat van zijn partijgenoot Dirk Van Mechelen die in de Vlaamse regering zowel bevoegd is voor financiën als voor monumentenzorg.

Het Vlaamse Gewest komt tussen voor 60 % van de betoelaagbare werken of 213.000 euro. Daarnaast is er ook een subsidie van de Provincie Limburg van 20 % of 71.000 euro. Tongeren zal dus meer dan 280.000 euro subsidies ontvangen. De overige 20 % valt ten laste van de stad Tongeren die ook instaat voor dat deel van de werken dat niet in aanmerking kan komen voor betoelaging.

Belangrijk is dat de Vlaamse subsidie door minister Van Mechelen nog is ingeschreven op de begroting van dit jaar. Dat betekent dat de werken wellicht al in het voorjaar 2009 kunnen aangevat worden.

FINANCIEN: Meer dan 1 miljard goede oude Belgische franken voor werken in de Jekervallei

 

Schepen van Financiën Hugo Biets: "25.588.943,91 euro. Oftewel 1.032.255.438,43 Belgische frank. Dat is het geraamde bedrag van de werken die in opdracht van het Tongerse stadsbestuur uitgevoerd worden in Sluizen, Mal, Nerem en Vreren."

"In de eerste fase (Mal-Sluizen-omgeving Neremsplein) die zopas gestart is, wordt gewerkt in Sluizerbroek, Sluizermolenweg, Kerkedries, Waterkasteelstraat, Waterstraat, Tweemolenstraat, Bijs, Koninginnestraat, Heldenstraat, Neremsplein, Neremsbroek, Ottenburgstraat en Keerstraat. In de tweede fase, die volgend jaar aanvangt, komen een aantal andere straten in Nerem en in Vreren aan de beurt."

NOOIT bekwam de Jekervallei zo’n groot project!

MILIEU: Ambassadeur van Griekenland komt milieuprijs 2008 uitreiken

 

De heer Georgios Papadopoulos, ambassadeur van Griekenland te Brussel, komt vrijdagavond 19 december in Tongeren de prijzen uitreiken aan de winnaars van de kunstwedstrijd rond de steeunuil en aan de laureaten van de stedelijke milieuprijs 2008.

Schepen van Leefmilieu Hugo Biets: "Vorig jaar werd Prins Laurent bereid gevonden de jaarlijkse milieuprijs van de stad Tongeren uit te reiken. Dit jaar nodigden we de ambassadeur van Griekenland hiervoor uit, die meteen toezegde."

-Waarom de vertegenwoordiger van Griekenland in ons land?

-"We hebben dit jaar de uitreiking van de milieuprijs gekoppeld aan een kunstwedstrijd. Alle kunstenaars die in Tongeren wonen of aan de Tongerse Academie verbonden waren of zijn, worden uitgenoedigd een kunstwerk te creëren met als thema ‘de steenuil’. De steenuil is namelijk door de stad Tongeren geadopteerd in het kader van het project ‘Gemeenten adopteren Limburgse Soorten’."

-Wat heeft Griekenland daarmee te maken?

 

-"De steenuil, in het latijn ‘Athene noctua’, is zeer nauw verbonden  met Griekenland. Dit stamt uit de Griekse mythologie waarin de steenuil genoemd is naar Pallas Athena, de godin van de wijsheid. Op de huidige Griekse 1 euromunt staat de steenuil afgebeeld. Die afbeelding is overgenomen van een Atheense munt van vier drachmen uit de vijfde eeuw voor onze tijdrekening. Het verband tussen de – door Tongeren geadopteerde – bedreigde steenuil en mooi Griekenland is duidelijk. Vandaar de idee om de officiële vertegenwoordiger van Griekenland in België uit te nodigen als eregast bij de uitreiking van de prijzen van deze kunstwedstrijd en van de stedelijke milieuprijs op vrijdag 19 december in het Tongerse stadhuis."

FINANCIEN: Rekening van de stad toont batig saldo van 7,1 miljoen euro

 

De rekening 2007 van de stad Tongeren vertoont een algemeen begrotingsresultaat van 7.168.163 euro.

 

Schepen van Financiën Hugo Biets: "Met een positief algemeen begrotingsresultaat van 7,1 miljoen euro en daarnaast ook nog eens 4,4 miljoen euro in ons reservefonds is de financiële toestand van de stad gezonder dan ooit. Dat mag echter niet verleiden tot lichtzinnige conclusies: we hebben die overschotten meer dan nodig om de verschillende projecten te betalen die in uitvoering zijn of die op stapel staan”.