FINANCIEN: Ruim 280.000 euro subsidie voor restauratie Moerenpoort

 

Minister Patrick Dewael vernam zopas dat de stad Tongeren voor het uitvoeren van restauratiewerken aan de Moerenpoort aanspraak kan maken op een subsidie vanwege de Vlaamse overheid ten bedrage van 213.307 euro. Dewael vernam dat van zijn partijgenoot Dirk Van Mechelen die in de Vlaamse regering zowel bevoegd is voor financiën als voor monumentenzorg.

Het Vlaamse Gewest komt tussen voor 60 % van de betoelaagbare werken of 213.000 euro. Daarnaast is er ook een subsidie van de Provincie Limburg van 20 % of 71.000 euro. Tongeren zal dus meer dan 280.000 euro subsidies ontvangen. De overige 20 % valt ten laste van de stad Tongeren die ook instaat voor dat deel van de werken dat niet in aanmerking kan komen voor betoelaging.

Belangrijk is dat de Vlaamse subsidie door minister Van Mechelen nog is ingeschreven op de begroting van dit jaar. Dat betekent dat de werken wellicht al in het voorjaar 2009 kunnen aangevat worden.

Advertisements