MILIEU: Poppentheater voor bijna duizend kleuters van alle Tongerse scholen

 

Van 5 november  2008 tot en met 25 maart 2009 wordt door het stadsbestuur op initiatief van milieuschepen Hugo Biets en met steun van Limburg.net aan alle kleuters van Tongeren gratis een milieutheater aangeboden. Het poppentheater “Paddestoel” uit Neerpelt zal o.l.v. de heer Pol Keunen in de school telkens op woensdag één of tweemaal een drie kwartier durende voorstelling geven, natuurlijk afgestemd op de leefwereld van de kleuters.

 

Schepen Hugo Biets:  “Er zijn diverse initiatieven van de directies en van de leerkrachten om projecten uit te werken voor hun school die in het teken staan van milieu en natuur. Om dit verder te stimuleren en om de inzet van zowel leerlingen als leerkrachten en directie te belonen zal er tijdens het najaar van 2008 en het voorjaar van 2009 in alle Tongerse kleuterscholen een milieutheater opgevoerd worden. Naast het aangename en voor de kleuters prettige kijk- en klankspel, leren de kinderen tijdens de voorstelling van de poppenkast hoe ze op de juiste manier afval moeten voorkomen en sorteren en worden het belang van duurzaamheid, mobiliteit en klimaat belicht."

 

"Er zullen in totaal 28 voorstellingen plaatsvinden in 15 scholen.  Er werd voor gezorgd dat alle kleuters van Tongeren, en dat zijn er bijna een 1000-tal, het milieutheater kunnen bijwonen." 

Advertisements