MILIEU: 3.594 kg taxussnoeisel ingezameld in Tongeren

Op het containerpark van de stad Tongeren werd in de zomermaanden 3.594 kg  taxussnoeisel ingezameld.

Milieuschepen Hugo Biets: "Door onze deelname aan deze inzamelactie heeft onze stad niet alleen een waardevolle grondstof (baccatine) voor een levensreddend medicijn geleverd, maar hebben wij ook de actie "kom op tegen kanker" gesteund met een bedrag van 1 450,67 euro. Wat die financiële steun betreft, boekte de stad Tongeren overigens van alle 44 Limburgse gemeenten het tweede beste resultaat."

Advertisements