MILIEU: Lijst van streekeigen bomen en struiken

Schepen van Leefmilieu Hugo Biets: "Met streekeigen bomen en struiken sluit uw tuin aan op het landschap in uw streek. Zelf heeft u ook baat bij streekeigen groen i.p.v. uitheems (sier)groen, al was het maar omdat het goedkoper is. Bovendien groeit het sneller én gaat het ook langer mee. Het is immers beter aangepast aan ons klimaat en beter bestand tegen ziekten en plagen. Omdat sommige mensen niet meer precies weten welke soorten inheems zijn, vindt u hieronder een lijst met bomen en struiken die aan te raden zijn."

 

B O M E N

Beuk (Fagus sylvatica)

Boswilg (Salix caprea)

Gewone es (Fraxinus excelsior)

Gewone vlier (Sambucus nigra)

Gladde iep (Ulmus minor)

Grauwe wilg (Salix cinerea)

Haagbeuk (Carpinus betulus)

Ratelpopulier (Populus tremula)

Schietwilg (Salix alba)

Spaanse aak (Acer campestre)

Tamme kastanje (Castanea sativa)

Wilde peer (Pyrus communis)

Wintereik (Quercus petraea)

Winterlinde (Tilia cordata)

Zoete kers (Prunus avium)

Zomereik (Quercus robur)

Zwarte els (Alnus glutinosa)

S T R U I K E N

Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna)

Gele Kornoelje (Cornus mas)

Gelderse roos (Viburnum opulus)

Hazelaar (Corylus avellana)

Hondsroos (Rosa canina)

Hulst (Ilex aquifolium)

Kleine maagdenpalm (Vinca minor)

Klimpo (Hedera helix)

Mispel (Mespilus germanica)

Sleedoorn (Prunus spinosa)

Taxus (Taxus baccata)

Vlier (Sambucus nigra)

Vogelkers (Prunus padus)

Wilde kamperfoelie (Lonicera periclymenum)

Wilde kardinaalsmuts (Euonymus europaeus)

Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia)

Rode kornoelje (Cornus sanguinea)