FINANCIEN: Tongeren heeft na Herstappe de laagste gemeentebelastingen

Schepen van Financiën Hugo Biets: "Met 1.250 opcentiemen en 8,5 % personenbelasting kent Tongeren, in vergelijking met al onze Limburgse buurgemeenten, na Herstappe de laagste gemeentebelastingen in onze streek."

 

Aantal opctiemen op de onroerende voorheffing ("grondbelasting")

1. Herstappe: 1.150

2. Tongeren: 1.250

3. Riemst: 1.400

4. Bilzen en Hoeselt: 1.450

6. Heers: 1.600

7. Borgloon: 1.700

8. Kortessem: 1.750

 

Gemeentelijke personenbelasting

1. Herstappe: 5,0 %

2. Heers: 7,5 %

3. Tongeren, Bilzen, Borgloon en Hoeselt: 8,5 %

7. Kortessem en Riemst: 9 %.                                               

FINANCIEN: Stad Tongeren is financieel gezond

Dinsdag 23 december 2008 lichtte ik als schepen van financiën de stadsbegroting voor 2009 toe in de gemeenteraad. Hierbij enkele opmerkelijke elementen in die begroting.

 

* RESULTAAT.- De begroting 2009 van Tongeren toont een positief resultaat van 5.914.466 euro.

 

* RESERVEFONDS.- Daarnaast zit er ook nog 4.463.000 euro in het reservefonds van de stad.

* INVESTERINGEN.- Het Tongerse stadsbestuur plant in 2009 investeringen voor een bedrag van 13.227.680 euro.

 

* JEKERVALLEI.- De grootste uitgave (2.950.000 euro) gaat naar de Jekervallei voor werken aan wegen en voetpaden in het kader van het grootschalige waterzuiveringsproject. Dat brengt het aandeel van de stad in deze werken in Sluizen, Mal, Nerem en Vreren in totaal op 6 miljoen euro.

 

* PIRINGEN.- Voor werken aan wegen en stoepen in de Tomstraat en de Merestraat in de deelgemeente Piringen voorziet het Tongerse stadsbestuur in de begroting 2009 een bedrag van 1.350.000 euro.

* ONDERWIJS.- De stad Tongeren gaat volgend jaar 200.000 euro investeren in aanpassingswerken aan de gemeenteschool te Mal. De stadsbegroting voorziet ook 400.000 euro voor de aankoop van nieuwe schoolbusjes.

 

* GEMEENTEBELASTINGEN.- De stad Tongeren houdt volgend jaar de gemeentebelastingen ongewijzigd: 1250 opcentiemen op de onroerende voorheffing en 8,5 % aanvullende personenbelasting. Daarmee kent Tongeren na Herstappe de laagste gemeentebelastingen in vergelijking met onze zeven Limburgse buurgemeenten.

 

Meer informatie: hugo@biets.be

MILIEU: Acht laureaten van de Milieuprijs 2008

Onder grote belangstelling en in aanwezigheid van ondermeer de heer Georgios Papadopoulos, ambassadeur van Griekenland, vond vrijdagavond 19 december in de stadsfeestzaal de uitreiking plaats van de Milieuprijs 2008 van de Stad Tongeren.

 

Schepen van milieu Hugo Biets stelde de acht genomineerden voor met vermelding van de uitzonderlijke verdiensten van elk van deze acht in het voorbije jaar in het vlak van natuur of milieu. Elk van deze acht genomineerden werd uitgeroepen tot LAUREAAT VAN DE MILIEPRIJS 2008 VAN DE STAD TONGEREN.

 

Het gaat om:

-de school VIIO Nijverheid

-het gezin van de heer en mevrouw Baldewijns-Rouffa

-de boer van de Binkelhoeve de heer Camille Wouters

-de bewoner van Huis Hoge Dries de heer Gabriel Haldermans

-de compostmeester François Dessers

-de heer Brecht Vandenbergh

-de vereniging VELT met haar ecologisch moestuinproject te Riksingen

-en het bedrijf Inter-Office.

 

Twee daarvan werden vervolgens geproclameerd tot winnaars van de Milieuprijs 2008: de heer François Dessers en de school VIIO Nijverheid.

 

Nadien werd ook de winnaar bekend gemaakt van de kunstwedstrijd met als thema "de steenuil". De keuze van de jury uit de 22 deelnemende kunstenaars viel op An Raskin.

MILIEU: Vier Tongerse scholen ontvangen MOS-logo

 

Mos groeit niet alleen tussen de stenen, maar ook in de scholen. Mos staat voor ‘Milieuzorg op school’. Het is een milieuzorgproject van kleuterschool tot hogeschool. Het MOS-project helpt de school om op een pedagogisch verantwoorde manier een eigen milieuzorgsysteem uit te bouwen.

 

"In Tongeren hadden vier scholen zich geëngageerd om tijdens het schooljaar 2007-2008 een MOS-logo te behalen. Dit kwaliteitslabel geeft aan dat de school in een educatief proces stapt en systematisch milieuacties organiseert. Als je als school minstens één jaar aan milieuzorg werkt, kan je school het eerste logo behalen, later het tweede en nog later het derde logo", zegt milieu- en onderwijsschepen Hugo Biets.

 

"Het stadsbestuur feliciteert de leerlingen, leerkrachten en directies van de scholen die het welverdiende MOS-logo in ontvangst mochten nemen: BSGO Tongeren Centrum (logo 1), GVB Jeugdland Lauw (logo 1), GVB Jeugdland te Tongeren (logo 1) en BSGO Freinetschool De Mijlpaal te Tongeren (logo 2)."

MILIEU: Stad Tongeren gaat voor minder schadelijk kantoormateriaal

 

"Alle personeelsleden van de stad Tongeren worden aangespoord zoveel mogelijk dubbelzijdig te kopiëren. Indien men dan toch éénzijdig bedrukt papier heeft, kan men dit best gebruiken als kladpapier. Met de handige clips die de personeelsleden mochten ontvangen, kunnen ze zelf notablokjes maken. Een jaar lang hebben we het éénzijdig bedrukt papier ingezameld om alzo een voorbeeldexemplaar aan ieder personeelslid te kunnen bezorgen."

 

Dat zegt schepen van leefmilieu Hugo Biets.

 

"Fluostiften worden afgeschaft. In plaats van de fluostiften zullen alle personeelsleden vanaf heden fluopotloden gebruiken. De meest verspreide giftige solventen zijn xyleen en tolueen. Ze zitten in lijm, viltstiften, inkt, verf, correctievloeistoffen en tevens in fluostiften. De gevolgen voor de gezondheid mogen niet te licht opgevat worden. Deze producten veroorzaken eveneens problemen voor het milieu wanneer ze worden weggegooid. Voor het slijpen van deze fluopotloden werd geopteerd voor dubbele slijpers vervaardigd uit fsc-hout. Dat is hout dat afkomstig is uit verantwoord bosbeheer", aldus nog schepen Biets.

 

Meer info bij de duurzaamheidsambtenaar van de stad Tongeren, mevrouw Nathalie Noens (012/39 01 80)

PROVINCIE: Voorstel van liberale provincieraadsleden in relanceplan van federale regering

De liberale fractievoorzitster Edith Bynens op 1 december 2008 in de provincieraad:

“Ik geloof dat het, in het licht van de moeilijke economische situatie enerzijds en de belangrijke rol van de bouwsector anderzijds, heel wenselijk zou zijn dat de bouw overal van hetzelfde gunstige BTW-tarief kan genieten bij het slopen en heropbouwen van gebouwen.”

 

Het Laatste Nieuws één week later over het relanceplan van de federale regering:

“Bedoeling is dat het tarief van 6 procent voor het afbreken en meteen weer bouwen van een woning in heel het land wordt veralgemeend. Dat systeem is tot nu toe enkel in 32 wijken van kracht.”

MILIEU: Stad leent herbruikbare drankbekertjes uit voor fuiven en feesten

Milieuschepen Hugo Biets: "Al gehoord van de ‘herbruikbare beker’ of ‘wisselbeker’? Voor wie er nog nooit van gehoord heeft: een wisselbeker is een milieuvriendelijke beker van stevig doorschijnend materiaal die op een evenement of fuif kan hergebruikt worden. De stad Tongeren heeft ongeveer 10.000 stuks van die wisselbekers in stock. Deze bekers kunnen afgehaald worden (minimum één maand op voorhand aanvragen) bij de directie technische aangelegenheden, Overhaamlaan 39 te Tongeren. Zij worden tegen een kleine waarborg uitgeleend aan verenigingen die ‘propere’ (= afval-arme) fuiven willen organiseren."

 

Meer informatie de directie technische aangelegenheden van de stad Tongeren, mevrouw Linda Wijnants (012/39 02 47).

Limburg als 1 Europese regio

 

De Belgisch en Nederlandse provincie Limburg gaan zich binnen Europa als één provincie profileren en zich als Europese voorbeeldregio positioneren. Dat hebben gouverneur Stevaert en zijn Nederlands-Limburgse collega Léon Frissen dinsdag afgesproken bij de ondertekening van het Limburg Charter in Maaseik. Oost- en West-Limburg moet de eenheid van beide Limburgen op Europees vlak onderstrepen.

"Na 170 jaar formele scheiding is het tijd om als één Limburg op te treden binnen Europa en binnen de Euregio Maas-Rijn”, zegt gouverneur Stevaert. “Het onderscheid tussen Nederlands- en Belgisch-Limburg houdt op te bestaan. Voortaan gaan de Limburgers samenleven onder de noemer ‘Oost West, Limburg Best’."

De beide Limburgen gaan op meerdere vlakken samenwerken. Transport bijvoorbeeld. Zo denken de gouverneurs aan het gezamenlijk gebruik van de Ijzeren Rijn en aan de goederenspoorverbinding tussen Genk en Sittard. Wat onderwijs betreft denken de beide Limburgen aan het uitwisselen van docenten en aan grensoverschrijdende scholengemeenschappen. Ook de ziekenhuizen van Maastricht en Tongeren kunnen samenwerken en op vlak van veiligheid is veel mogelijk.

 

Het Limburg Charter is eerst en vooral een politiek manifest dat de drang tot intensievere samenwerking tussen beide Limburgen symboliseert. Via het Charter willen de gouverneurs ook de samenhang en versnelling creëren in de lopende projecten en initiatieven tussen beide Limburgen. Ten slotte moet het Limburg Charter een inspiratiebron zijn voor nieuwe vormen van samenwerking.

Minister Van Mechelen (Open Vld): 205.000 euro voor kapel te Vreren

De kapel van OLV van de Zeven Weeën aan Luikersteenweg in Vreren wordt compleet gerestaureerd. Zowel het dak, de gevels, glasramen als het interieur worden onder handen genomen.

 

De werken zullen vermoedelijk aanslepen tot augustus 2009. De kerkfabriek Sint-Medardus is de opdrachtgever. De kostprijs wordt geraamd op 286.000 euro. Minister Dirk Van Mechelen (Open Vld) zorgde voor een subsidie vanwege het Vlaams Gewest van 205.000 euro.

 

De kapel werd in 1669 gebouwd in opdracht van Wauthier de Selys-Franson, heer van Vreren. Ze werd in februari 2001 als monument beschermd wegens haar historische en volkskundige waarde. Ook de onmiddellijke omgeving van de kapel is beschermd.

Volgens de legende zorgde het beeldje van Onze-Lieve-Vrouw voor meerdere mirakels. Zo zouden zeventien doodgeboren kinderen opnieuw tot leven gewekt zijn.