PROVINCIE: Voorstel van liberale provincieraadsleden in relanceplan van federale regering

De liberale fractievoorzitster Edith Bynens op 1 december 2008 in de provincieraad:

“Ik geloof dat het, in het licht van de moeilijke economische situatie enerzijds en de belangrijke rol van de bouwsector anderzijds, heel wenselijk zou zijn dat de bouw overal van hetzelfde gunstige BTW-tarief kan genieten bij het slopen en heropbouwen van gebouwen.”

 

Het Laatste Nieuws één week later over het relanceplan van de federale regering:

“Bedoeling is dat het tarief van 6 procent voor het afbreken en meteen weer bouwen van een woning in heel het land wordt veralgemeend. Dat systeem is tot nu toe enkel in 32 wijken van kracht.”

Advertisements