FINANCIEN: Stad Tongeren is financieel gezond

Dinsdag 23 december 2008 lichtte ik als schepen van financiën de stadsbegroting voor 2009 toe in de gemeenteraad. Hierbij enkele opmerkelijke elementen in die begroting.

 

* RESULTAAT.- De begroting 2009 van Tongeren toont een positief resultaat van 5.914.466 euro.

 

* RESERVEFONDS.- Daarnaast zit er ook nog 4.463.000 euro in het reservefonds van de stad.

* INVESTERINGEN.- Het Tongerse stadsbestuur plant in 2009 investeringen voor een bedrag van 13.227.680 euro.

 

* JEKERVALLEI.- De grootste uitgave (2.950.000 euro) gaat naar de Jekervallei voor werken aan wegen en voetpaden in het kader van het grootschalige waterzuiveringsproject. Dat brengt het aandeel van de stad in deze werken in Sluizen, Mal, Nerem en Vreren in totaal op 6 miljoen euro.

 

* PIRINGEN.- Voor werken aan wegen en stoepen in de Tomstraat en de Merestraat in de deelgemeente Piringen voorziet het Tongerse stadsbestuur in de begroting 2009 een bedrag van 1.350.000 euro.

* ONDERWIJS.- De stad Tongeren gaat volgend jaar 200.000 euro investeren in aanpassingswerken aan de gemeenteschool te Mal. De stadsbegroting voorziet ook 400.000 euro voor de aankoop van nieuwe schoolbusjes.

 

* GEMEENTEBELASTINGEN.- De stad Tongeren houdt volgend jaar de gemeentebelastingen ongewijzigd: 1250 opcentiemen op de onroerende voorheffing en 8,5 % aanvullende personenbelasting. Daarmee kent Tongeren na Herstappe de laagste gemeentebelastingen in vergelijking met onze zeven Limburgse buurgemeenten.

 

Meer informatie: hugo@biets.be