CENTRUM: Werken Grote Markt van start

Op 4 januari starten de werken aan de Grote Markt van Tongeren.

 

Guy Schiepers, schepen van openbare werken: “De werken die op 4 januari van start gaan, kaderen in de volledige herinrichting van de Grote Markt. In een eerste fase wordt de zone voor de terrassen van Chopin tot de Casque en de zone voor de Sint-Truiderstraat ingericht. Eerst wordt nieuwe riolering gelegd. Vervolgens wordt de zone heringericht volgens het concept van de totale vernieuwing van de Grote Markt. Deze werken duren tot 31 maart 2010, zodat we klaar zijn voor het terrasjesweer.”

Nadien volgende de andere fasen:

 

-De Grote Markt zal samen met het Stadhuisplein ingericht worden als één grote open ruimte.

-De ruimte voor de Basiliek en het stadhuis wordt autovrij gemaakt.

-De bestrating wordt aangelegd in natuursteen.

-Vóór het stadhuis komt er een fontein.

-Het Kloosterplein en de Vlasmarkt worden ingericht als compacte parkeerpleinen met bomen en veel groen.

-Het Vrijthof wordt een mooi ruim plein met veel ruimte voor voetgangers, langzaam verkeer en een beperkt aantal parkeerplaatsen aan de zijde van het justitiegebouw.

-De archeologische site zal overdekt worden en ondergronds verbonden worden met de kelder van de basiliek.

-De werken zullen gefaseerd verlopen en afgerond worden tegen 2012.

Waarnemend burgemeester

Maandag 21 december legde ik, in  handen van de gouverneur van de provincie Limburg, de eed af als waarnemend burgemeester van de stad Tongeren.

 

Binnen het schepencollege ben ik vanaf nu bevoegd voor begroting, financiën, personeelsbeleid, lokale politie, brandweer en stadsontwikkeling.

 

Mijn vroegere bevoegdheden onderwijs en milieu gaan, samen met de ook belangrijke bevoegdheid verkeer/parkeren/signalisatie, naar onze nieuwe schepen Patrick Jans. Patrick zal woensdag 23 december in de gemeenteraad de eed afleggen als schepen van onderwijs, milieu en mobiliteit.

 

MILIEU: Tongeren behaalt onderscheidingsniveau voor duurzaamheid

 

De stad Tongeren ging een overeenkomst aan met de Vlaamse Overheid ‘samenwerkingsovereenkomst gemeenten 2008-2013’. Binnen deze overeenkomst kan men opteren voor een basisniveau (aantal verplichte onderdelen) of een onderscheidingsniveau (mininum aantal te behalen punten: 35 punten). Bijkomend kan men ook nog projecten indienen.

 

Schepen van leefmilieu Hugo Biets: "Verscheidene acties worden jaarlijks ondernomen binnen verschillende thema’s: zo hebben we bijvoorbeeld onze actie ‘juni compostmaand’ binnen het thema afval, ‘het gebruiken van compost met Vlaco-label’ binnen het thema milieuverantwoord productgebruik, de actie ‘Klimaatwijken’ binnen het thema energie, ‘Afkicken, autoluw naar het werk’ binnen het thema mobiliteit …. Deze vele inspanningen worden beloond.  De evaluatie van het jaar 2008 is positief. We hebben namelijk het onderscheidingsniveau behaald."

 

"Uiteraard gaan we ook volgend jaar voor deze onderscheiding. In 2010 wensen we tevens een aantal projecten te realiseren, zoals het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen op het dak van het cultureel centrum ‘De Velinx’ en van het stadsarchief. Binnen het thema mobiliteit willen we voor de aankoop van twee milieuvriendelijke wagens gaan, ter vervanging van twee verouderde wagens en een elektrisch voertuig met bak voor de reiniging van het centrum."

FINANCIEN: Begroting 2010 goedgekeurd

De gemeenteraad heeft dinsdagavond de begroting 2010 goedgekeurd. Het algemeen begrotingsresultaat toont een positief saldo van 8,4 miljoen euro.

 

Schepen van financiën Hugo Biets wees op de evenwichten in deze begroting tussen

-investeringen in het verleden van de stad (o.a. erfgoedbeleid en monumentenbeleid) en investeringen in de toekomst van de stad (o.a. werken Grote Markt en city marketing)

-investeringen in grote projecten en investeringen in kleine(re) projecten

-investeringen in het stadscentrum en investeringen in de dorpen.

 

De begroting kreeg de goedkeuring van de beide meerderheidspartijen Open Vld en sp-a. Opmerkelijk was dat de oppositie voor het eerst sinds mensengeheugenis blijkbaar geen reden zag om tégen de begroting te stemmen, totnogtoe nochtans steevast het geval; CD&V en Vlaams Belang onthielden zich.

MILIEU: Openbaar onderzoek over provinciaal milieubeleidsplan

Na maanden voorbereiding is het ontwerp van het nieuwe Provinciale Milieubeleidsplan 2010-2013 klaar. Van 1 december 2009 tot 15 februari 2010 loopt over dit ontwerp een openbaar onderzoek. Elke Limburger kan zijn opmerkingen of suggesties officieel indienen bij de deputatie van de provincie Limburg.

 

U kunt het ontwerpplan inkijken in het provinciehuis (Universiteitslaan 1 in Hasselt), in het A.C. Praetorium (milieudienst, 2de verdieping) of via de website www.limburg.be/milieubeleidsplan. U kunt ook een gratis exemplaar aanvragen op het telefoonnummer 011 23 83 38 of via mail: minaplanning@limburg.be. U vindt ook telkens bij het ontwerpplan de procedure die u moet volgen om uw opmerkingen in te dienen.

 

Meer info: Provincie Limburg, 3de Directie, Afdeling Milieu en Natuur, Hanne Keunen, tel. 011 23 83 61 – minaplanning@limburg.bewww.limburg.be/milieubeleidsplan