TONGEREN: Patrick Dewael blijft titelvoerend burgemeester en voorzitter van de gemeenteraad

Persmededeling

 

Na de verkiezingen van oktober 2006 werd Patrick Dewael benoemd tot burgemeester van Tongeren.

 

Omwille van zijn ministerschap bestond er een wettelijke verhindering om het ambt van burgemeester uit te oefenen. Carmen Willems werd daarom aangeduid als waarnemend burgemeester.

 

Op 30 december is er als gevolg van de eedaflegging van de nieuwe regering, waarvan Patrick Dewael geen deel meer uitmaakt, een einde gekomen aan deze wettelijke verhindering.

 

Op 31 december werd Patrick Dewael voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Dit nieuwe mandaat houdt, in tegenstelling met een ministerambt, geen wettelijke verplichting in om zich te laten vervangen als burgemeester. Anderzijds biedt het gemeentedecreet wel de mogelijkheid aan ieder parlementslid – en uiteraard dus ook aan de voorzitter van de Kamer – om verhindering in te roepen en zich dus als burgemeester te laten vervangen.

 

Patrick Dewael wenst van deze laatste mogelijkheid gebruik te maken. Hij kiest ervoor om het voor hem uiteraard nog volstrekt nieuwe mandaat van voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers ten volle uit te oefenen. Hij meent dat in de gegeven omstandigheden het combineren van dit federale mandaat met het burgemeesterschap van de stad Tongeren niet aangewezen is, niet in het minst wegens ongetwijfeld tal van tegenstrijdige agendaverplichtingen.

 

In het belang van Tongeren kiest Patrick Dewael er daarom voor om zich te laten vervangen door een waarnemend burgemeester.

 

Het Kamervoorzitterschap laat anderzijds voldoende ruimte om de functie van voorzitter van de Tongerse gemeenteraad verder ter harte te nemen. Hierdoor kan Patrick Dewael zich, zelfs meer dan ooit, van nabij bezighouden met de gemeentelijke dossiers.

 

De beslissing van Dewael om zich als burgemeester verder te laten vervangen werd genomen in overleg met de Open Vld-fractie en met het partijbestuur. Die beslissing is mede ingegeven door het uitmuntend functioneren van de huidige Tongerse bestuursploeg onder leiding van waarnemend burgemeester Carmen Willems.

 

Patrick Dewael blijft bijgevolg titelvoerend burgemeester en voorzitter van de gemeenteraad. Carmen Willems blijft waarnemend burgemeester. Guy Schiepers blijft plaatsvervangend schepen.

Advertisements