MILIEU: Belangrijke wijzigingen aan premies voor rationeel energiegebruik

Mededeling van Hugo Biets, Schepen van Leefmilieu

 

(1) Nieuwbouwwoningen

 

Vanaf 2009 zullen er voor nieuwbouwwoningen geen afzonderlijke premies meer worden gegeven voor de uitvoering van energiemaatregelen inzake verwarming, sanitair warm water, isolatie, beglazing, ventilatie en zonwering.

De individuele premies worden vervangen door één globale premie voor het behalen van een E-peil: hoe energiezuiniger de woning, hoe hoger de premie. Het bundelen van de premies zorgt ervoor dat de aanvrager slechts 1 aanvraagformulier moet invullen, wat het papierwerk sterk zou moeten vergemakkelijken.

 

(2) Bestaande woningen

 

Ook voor bestaande woningen wordt er een belangrijke wijziging doorgevoerd.

Tot op heden komen voor een heleboel premies enkel woningen in aanmerking die minstens 10 jaar zijn aangesloten op het elektriciteitsnet. Vanaf 2009 zullen deze premies gelden voor woningen die minstens 3 jaar zijn aangesloten. Zo worden ook bewoners van bestaande woningen aangemoedigd om snel werk te maken van de nodige energiebesparende investeringen.

 

(3) Meer informatie ?

 

Surf naar de website www.energiesparen.be of neem contact met de duurzaamheidsambtenaar van de stad Tongeren Nathalie Noens: tel.012/39 01 80 – email: nathalie.noens@stadtongeren.be.

 

Vriendelijke groeten

Hugo Biets, schepen van leefmilieu, financiën en onderwijs