MILIEU: Voortaan premie van 500 euro voor dakisolatie

Sinds 1 januari van dit jaar kan een gezin in aanmerking komen voor een Vlaamse premie van 500 euro voor dakisolatiepremie.

Door het dak te isoleren, bespaart een gezin ongeveer 30% per jaar op de energiefactuur. Door de combinatie van de verschillende bestaande premies kan een investering van 100 m² dakisolatie op nauwelijks drie maanden worden terugverdiend.

Voor lagere inkomens is er een verhoogde premie (tot 1 000 euro).

De nieuwe Vlaamse premie voor dakisolatie geldt voor zowel doe-het-zelvers als voor zij die werken met een geregistreerd aannemer. Het speelt bovendien geen rol of men eigenaar dan wel huurder is van de woning. Ook wie zijn tweede of derde woning isoleert, heeft recht op de premie. Op die manier wordt een stimulans gegeven om ook verhuurwoningen energiezuinig te maken.

Meer info bij de milieudienst van de stad Tongeren, Nathalie Noens, duurzaamheidsambtenaar, tel. 012/39 01 80, mail nathalie.noens@stadtongeren.be.

8 januari 2009
Hugo Biets, schepen van Leefmilieu, Financiën en Onderwijs

Advertisements