PROVINCIE: Hoeveel Limburgers op wachtlijsten gehandicaptenzorg?

Aan de Bestendige Deputatie van Provincie Limburg

 

Geachte deputatie

 

Betreft: schriftelijke vraag in overeenstemming met provinciaal reglement

 

De Vlaamse Gemeenschap telde op 30 juni 2008 10.508 dringende zorgvragers in de gehandicaptenzorg.
Op 30 juni 2002 waren dat er 3.562.

Graag vernam ik
-het aantal personen in Limburg gedomicilieerd, dat momenteel geregistreerd is op de diverse wachtlijsten in de gehandicaptenzorg;
-de jaarlijkse evolutie van dit aantal sinds 2004 tot vandaag.

Met oprechte achting

Hugo Biets
provincieraadslid

Advertisements