PROVINCIE: Hoeveel elektriciteit via zonnepanelen in Limburg?

Ik stelde gisteren de volgende officiële vraag aan de bestendige deputatie van de provincie Limburg:

 

Geachte deputatie

Ik lees vandaag in het dagblad “De Standaard” dat de capaciteit van de fotovoltaïsche cellen, eind 2007, in België 6,16 megawattpiek bedroeg.

Graag vernam ik of het provinciebestuur beschikt over cijfers per Belgische (of Vlaamse) provincie.


In voorkomend geval kende ik graag de capaciteit van deze fotovoltaïsche cellen per provincie op 31.12.2007.


Oprechte groeten


Hugo Biets
provincieraadslid

 

http://www.biets.be

Advertisements