MILIEU: Wie is politiek bevoegd voor het kappen van bomen op de Beukenberg?

Ondermeer in het licht van de facebook-groep "Stop met het afbreken van Beukenberg!" deed de milieudienst van de stad Tongeren een onderzoek in verband met het kappen van bomen op de Beukenberg.

 

Vandaag ontving ik het resultaat.

 

– De "kapmachtiging" is op 3 november 2004 afgeleverd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap – Departement Leefmilieu en Infrastructuur – Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer – Afdeling Bos en Groen – Privé-bos.

– Het gaat om de percelen TONGEREN A 837 A – 838.

– Via deze "kapmachtiging" wordt de privé-eigenaar van het bos "gemachtigd om bovenvermelde percelen af te zetten als hakhout".

– Deze "kapmachtiging" blijft geldig tot 3 november 2009.

– Het stadsbestuur van Tongeren is op geen enkele wijze bij deze beslissing betrokken geworden.

– Op 3 november 2004 was de heer Kris Peeters in de Vlaamse regering minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur. Het Departement Leefmilieu en Infrastructuur was zijn verantwoordelijkheid. 

– De heer Yves Leterme was op 3 november 2004 minister-president van de Vlaamse regering.

 

Hugo Biets, schepen van Leefmilieu, Financiën en Onderwijs

Advertisements