MILIEU: Provinciale milieuvergunning voor opvullen spoorwegbedding is er

Het stadsbestuur ontving zopas het besluit van de bestendige deputatie van de provincie Limburg waarbij aan de stad Tongeren een milieuvergunning wordt verleend voor het opvullen van de voormalige spoorwegbedding in de Henisstraat (wijk Nieuw-Tongeren).

 

De vergunning wordt verleend voor een termijn van twee jaar die eindigt op 18 februari 2011.

 

Deze werken zijn reeds eerder door de stad in concessie gegeven aan het bedrijf Carmans Wegenbouw nv uit Lummen.

Advertisements