PROVINCIE: Liberale provincieraadsleden antwoorden voorzitter ACV-Limburg

Aan de heer Mathieu Verjans, voorzitter van het ACV-Limburg

 

 

Geachte heer Verjans

 

Uw voorstel aan het provinciebestuur had al onze aandacht.

 

 

Wij zijn zo vrij er drie bedenkingen bij te maken.

 

1) Wat ons toch wel bijzonder opvalt is het feit dat u op het vlak van een provinciale bijdrage aan een economisch herstelbeleid blijkbaar meer – zo al niet uitsluitend – heil verwacht vanwege gedeputeerden die NIET voor het provinciale economische beleid bevoegd zijn, dan vanwege de gedeputeerde die WEL voor het provinciale economische beleid bevoegd is.

 

2) Wij herinneren graag aan een aantal recente tussenkomsten, vragen en voorstellen vanwege onze fractie m.b.t. het trachten aan te zwengelen van de economie.
Zo – bijvoorbeeld – ons voorstel aan de deputatie om alle invloed aan te wenden voor een verlaging, ook voor nieuwbouwwerken, van de BTW tot 6 %.
Zo ook – bijvoorbeeld – onze vraag aan de deputatie om de facturen van leveranciers en dienstverleners binnen een termijn van maximum 30 dagen te betalen, teneinde wat extra "financiële zuurstof" te geven aan de betrokken ondernemingen en acute liquiditeitsproblemen (enigszins) te verlichten.

 

3) Uw uithaal kan niet anders dan bij velen in Limburg de indruk wekken dat, naast de beide centrale overheden (federaal en Vlaams) ook de provincies een (zeer) belangrijke, eigen en directe bijdrage kunnen leveren aan een economisch herstel. Dit is – helaas – niét het geval. In de huidige staatkundige constellatie kan een provincie slechts in zeer beperkte mate een beleid ontwikkelen met duidelijke impact op de streekeconomie. In de praktijk handelt het dan doorgaans enkel om een aantal "flankerende maatregelen". Wie echt wil dat de provincies een beduidend fellere stempel drukken op een economisch herstelbeleid in hun streek, ontsnapt er o.i. niet aan om meteen ook te ijveren voor meer politieke bevoegdheden op economisch vlak voor de provincies.

 

Met oprechte achting
Edith Bijnens
Fractieleider Open Vld provincieraad

Advertisements