MILIEU: Tongeren heeft Centraal Meldpunt Milieuklachten

Last van stank of lawaai afkomstig van een bedrijf? Of heeft u een verontreiniging in een waterloop vastgesteld?

 

Bel dan het Centraal Meldpunt Milieuklachten. Bij het Centrale Meldpunt kan u steeds terecht met klachten die het gevolg zijn van een probleem van geluidshinder, geurhinder, lichthinder, stof- of roethinder, …

 

Het Centraal Meldpunt Milieuklachten is bereikbaar tijdens de kantooruren op het nummer (012) 39 01 67 of via e-mail: milieuklachten@stadtongeren.be. Voor zeer dringende meldingen kan u na de kantooruren steeds contact opnemen met de politie op het nr. (012) 39 02 41.

 

(Mededeling van Hugo Biets, schepen van Leefmilieu, Financiën en Onderwijs)

LIMBURG: Marino Keulen lijsttrekker, Patrick Dewael lijstduwer op 7 juni

Gisteren dinsdag keurde het provinciale partijbestuur de Limburgse lijst van Open Vld goed voor de Vlaamse verkiezingen van 7 juni.

 

EFFECTIEVEN

1. KEULEN Marino (Lanaken)
2. PEETERS Lydia (Dilsen-Stokkem)
3. GABRIELS Jaak (Bree)
4. MURAT Sevim (Heusden-Zolder)
5. LIJNEN Nele (Hechtel-Eksel)
6. CAERTS Veronique (Lommel)
7. SCHROYEN Benny (Heers)
8. CLAESSENS Jos (Bocholt)
9. ARGENTO Orlando (Tessenderlo)
10. MOONS An (Beringen)
11. VAN BAELEN Gilbert (Neerpelt)
12. BODSON Brigitte (Diepenbeek)
13. VOSSIUS Pascal (St.-Truiden)
14. AWOUTERS Eric (Borgloon)
15. LEDUC Jeannine (Wellen)
16. VAUTMANS Hilde (Hasselt)

OPVOLGERS

1. STEEGEN Bruno (Bilzen)
2. LIBERT Laurence (Hasselt)
3. PHILTJENS Igor (Alken)
4. BIJNENS Edith (Genk)
5. DREESEN Ronny (Overpelt)
6.
7. SOORS Kathleen (Peer)
8. JASPERS Ilse (Hamont-Achel)
9.
10. MARTENS Isabelle (Opglabbeek)
11. GOIJENS An (Lummen)
12. VANLEEUW Mark (Herk-de-Stad)
13. CELIKÖZ Hakan (Genk)
14. VERLAAK Dirk (Maaseik)
15. LENSSEN Georges (Maasmechelen)
16. DEWAEL Patrick (Tongeren)

MILIEU: Gezondheid of onkruid: wat is het belangrijkste?

Pesticiden om onkruid te bestrijden: vaak werken ze heel goed. Maar vaak spuit je veel méér dood dan alleen onkruid. Laat het voor iedereen duidelijk zijn: pesticiden zijn zeer schadelijk voor de gezondheid.

 

Schepen van Leefmilieu Hugo Biets: "Om die reden heeft de Vlaamse regering trouwens beslist dat vanaf 2015 pesticiden totaal verboden zullen zijn. Het Tongerse stadsbestuur wil daar niet op wachten. Het stadsbestuur heeft vorig jaar al beslist om op het gemeentelijk openbaar domein (gemeentewegen, stoepen, pleinen…) géén of althans zo weinig mogelijk pesticiden te gebruiken. Slechts op een aantal kerkhoven en op enkele moeilijke plaatsen (zoals boomroosters) is het de eigen diensten nog toegestaan om pesticiden te gebruiken."

 

"Die beslissing brengt mee dat de stad het onkruid op straten, stoepen en pleinen soms minder snel dan vroeger kan verwijderen. Maar zeg nu zelf: wat is het belangrijkst: uw gezondheid of onkruid?"

MILIEU: 37 gemeenten van Limburg.net in actie tegen zwerfvuil

 

De eerste provinciale opruimactie Limburg.net wordt een schot in de roos.

 

Op 20 en 21 maart gaan 8.500 vrijwilligers aan de slag in 37 Limburgse gemeenten om de straten zwerfvuilvrij te maken. Met de actie STRAAT.NET willen Limburg.net, de gemeentebesturen, OVAM en de vrijwilligers de problematiek onder de aandacht brengen.

 

“Limburg.net is onder de indruk van de inspanningen die de vrijwilligers leveren tijdens de eerste editie van STRAAT.NET”, zegt Hubert Brouns, voorzitter van Limburg.net. “Jeugdbewegingen, sportverenigingen, gezinsbonden, jagerverenigingen, scholen, ze doen allemaal mee. Vandaag steken zo’n 104 Limburgse scholen de handen uit de mouwen. Zaterdag zetten zo’n 267 verenigingen hun beste beentje voor. Samen gaan zij zo’n 4.000 kilometer straten opruimen. Limburg.net spijst hun kas met 15 euro per opgeruimde kilometer, zorgt voor de verzekering en het nodige materiaal. De deelnemende gemeenten coördineren ter plaatse.”

 

“Zwerfvuil is een taai probleem” vertelt Hugo Biets, schepen van leefmilieu van de stad Tongeren. “Ondanks de inspanningen van zowel Limburg.net als de gemeenten blijft het opruimen van zwerfvuil een noodzaak”. Hubert Brouns bevestigt: “Zwerfvuil is een maatschappelijk probleem. Wij beperken deze actie niet alleen tot twee dagen van opruimacties, maar Limburg.net is ook bezig met het maken van afspraken met de politiezones en de parketten zodat overtreders in Limburg op éénzelfde manier bestraft zullen worden. Maar daarnaast blijft natuurlijk afvalpreventie belangrijk als we het hebben over zwerfvuil.” Het beleid om zwerfvuil aan te pakken steunt dus op drie peilers: preventief, politioneel en sensibiliserend.

 

Optreden Milk Inc

 

De deelnemers aan STRAAT.NET worden op 18 april door Limburg.net nog eens extra getrakteerd voor hun inzet. Op het Circuit van Zolder kunnen de deelnemers zich onder andere uitleven op het fietsparcours. Maar ook Milk Inc zal van de partij zijn. De organisatie zorgt ervoor dat het event zo co2-beperkend is. Deelnemers die een originele foto of video insturen naar Limburg.net (dit kan tot 30 maart) mogen die dag een prijs in ontvangst nemen.

PROVINCIE: Het Nieuwsblad over Limburgse wachtlijsten gehandicaptenzorg

 

N.a.v. mijn vraag hierover aan de bestendige deputatie besteedde Het Nieuwsblad (editie Limburg) dinsdag bijna twee volledige bladzijden aan dit onderwerp. Hierbij twee van de drie verschenen artikels. Het derde en grootste artikel brengt het schrijnende verhaal van Bart, 23 jaar, die al zes jaar wacht op een plaats in een dagcentrum.
Opdat niemand de belofte van de CD&V, bij de Vlaamse verkiezingen van 2004, zou vergeten dat zij de wachtlijsten in de gehandicaptenzorg zouden afbouwen !
Hugo Biets
provincieraadslid

 

======

(Uit Het Nieuwsblad van 17 maart 2009 – editie Limburg – blz. 23)

Langst wachten in Limburg

Volgens Marc van Gestel van de vzw Opvang Tekort is de wachttijd voor een dagcentrum langer in onze provincie dan in de rest van Vlaanderen.
Uit cijfers die provincieraadslid Hugo Biets (Open VLD) van gedeputeerde Erika Thijs (CD&V) ontving, blijkt dat het aantal aanvragen voor zorg (wonen en dagbesteding) in de gehandicaptensector sinds 2004 met 50 procent gestegen is in Limburg. In juni 2004 waren er 1.071aanvragen die in Limburg gedomicilieerd zijn en in juni 2008 (recentste cijfers) waren dat er 1.604. Dat is een stijging van 49,7procent. ‘De tweede inhaalbeweging die de Vlaamse regering aangekondigd heeft, is nog niet gerealiseerd’, zegt Marc van Gestel van de vzw Opvang Tekort in Overpelt. De vzw bestaat uit ouders van mentaal gehandicapten en informeert en sensibiliseert mensen over de problemen in de sector en er ook actie voor voert. ‘Ten vroegste in juni volgend jaar komen er plaatsen bij. Het Vlaamse geld voor de gehandicaptensector wordt verdeeld per provincie, naargelang de bevolking. Maar in Limburg zijn er meer instellingen en is de bevolking kleiner. Bovendien heb je bijvoorbeeld in Vlaams-Brabant minder mogelijkheden, waardoor meer mensen naar hier komen. Vandaar ook dat de wachttijd hier langer is dan elders in Vlaanderen. Voor een dagcentrum bedraagt de wachttijd in Limburg 4,3jaar, terwijl het Vlaamse gemiddelde drie jaar bedraagt’, zegt Marc van Gestel. (res)

=======

(Uit Het Nieuwsblad van 17 maart 2009 – editie Limburg – blz. 22)

De visie: Peter Dupont

1.604 Limburgse gezinnen zitten elke dag met de handen in het haar. Nog steeds wachtend op een opvangplaats voor hun gehandicapt kind.

Hopen dat een Vlaamse minister een gehandicapt kind krijgt: je zal de wachtlijsten in de gehandicaptenzorg zien smelten. Begrijpelijk cynisme dat circuleert in de Limburgse en Vlaamse families die al jarenlang op De Wachtlijst staan.

Tekort in de gehandicaptenzorg anno 2009. Na 7,5 jaar strijd tegen De Wachtlijst blijkt die groter dan ooit. Niet 1.071, zoals in 2004, maar 1.604 Limburgse gezinnen zitten elke dag met de handen in het haar. Nog steeds wachtend op een opvangplaats voor hun gehandicapt kind. Ondanks de beloftes, de ronkende verklaringen en het borstgeroffel van vier ministers-presidenten en vijf welzijnsministers. Maar noch Vogels, Byttebier, Vervotte, Vanackere of Heeren kon het leed van de ouders en hun kinderen verlichten. Hun initiële verontwaardiging verhardde in de loop der jaren tot cynisme, wanhoop en vorige week ook woede. Want uitgerekend de partij die van De Wachtlijst vier jaar geleden een verkiezingspunt gemaakt had, de CD&V, denkt dat het de afgelopen jaren hier rond goed werkt geleverd heeft. Schaamteloos zong minister-president Kris Peeters vorige week op de Donorconferentie de lof van een warm, solidair Vlaanderen.

Peeters, olifantenvel-in-maatpak-met-een-muizengeheugen, cijfersjamaan en doctor in de newspeak. Tegenover de ellende en lijdensweg van de Wachtlijstfamilies plaatste de ceo van Vlaanderen stijgende budgetten, uitgekookte strategieën en extra inspanningen. Gebakken lucht.

De Wachtlijstfamilies, nochtans gewend aan de nodige politieke doof- en blindheid, zijn er een week later nog steeds niet goed van. Wat ze nodig hadden, raakte niet over de ministeriële lippen: zekerheid op de korte of lange termijn. Hoop werd versmacht door politieke onwil en desinteresse. De 1.604 verdienen beter.

MILIEU: Sterrenavond te Rutten…

 

Op zaterdag 28 maart 2009 organiseert onze stad de ‘Nacht van de Duisternis’. Die avond staat de problematiek van lichthinder centraal.

 

Milieuschepen Hugo Biets: "Om deze avond extra in de kijker te zetten organiseert de milieudienst van de stad Tongeren een begeleide sterrenkijkwandeling te Rutten. Deze wandeling is gratis en zal starten aan de kerk te Rutten om 20 uur. Om volledig te genieten van deze wandeling zal de openbare verlichting te Rutten gedoofd worden tussen 20 uur en 23 uur. Ook de klemtoonverlichting van de wallen en de Basiliek zullen dan gedoofd worden. De wandeling duurt ongeveer twee uur en zal afgesloten worden met een drankje. Vergeet uw laarzen zeker niet mee te bregen. Bij slechte weersomstandigheden wordt er een vervangprogramma voorzien (interessante powerpointpresentatie)."

 

Meer informatie: Milieudienst stad Tongeren, Duurzaamheidsambtenaar mevrouw Nathalie Noens 012/390 180 of www.nachtvandeduisternis.be

PROVINCIE: Limburgse wachtlijst gehandicaptenzorg steeg met 49,7 procent

Weet u nog hoe de CD&V in 2004, in de aanloop naar de Vlaamse verkiezingen van dat jaar, voortdurend de lange wachtlijsten onder de toenmalige paarsgroene regering aankloeg? Met de CD&V in de regering zou dat veranderen…

 

Wat is er van die CD&V-belofte van toen in Limburg terecht gekomen?

 

Ziehier de cijfers die de bestendige deputatie van de provincie Limburg mij zopas bezorgde. Uit die cijfers blijkt geen daling maar een STIJGING van de Limburgse wachtlijst in de gehandicaptenzorgg met 49,7 % !

 

Overzicht van de evolutie in zorgvragen van 30 juni 2004 tot en met 30 juni 2008 gedomicilieerd in Limburg

Totaal in aantal zorgvragen Urgentiecode C1 en Urgentiecode C2:

 

2004: 1071

2005: 1187

2006: 1203

2007: 1309

2008: 1604.

MILIEU: Al 550 deelnemers aan grote lenteschoonmaak op 20 en 21 maart

 

Na het succes vorig jaar van de grootscheepse opruimactie van zwerfvuil, komt er dit jaar een nieuwe “grote lenteschoonmaak”.

 

Schepen van Leefmilieu Hugo Biets : “In 2008 vond de opruimactie plaats tijdens vier zaterdagen in maart en april. Er werd toen deelgenomen door 180 vrijwilligers. Ook bepaalde scholen deden mee door de schoolomgeving op te ruimen. Dit jaar zal de actie plaatsvinden tijdens twee dagen: op vrijdag 20 maart voor de scholen en op zaterdag 21 maart voor de verenigingen en de individuele vrijwilligers. Indien het weer die twee dagen meevalt, zal Tongeren een grondige poetsbeurt krijgen. Totnogtoe schreven zich trouwens al 550 deelnemers (volwassenen en kinderen) in. Nieuw is dat er ditmaal voor scholen en verenigingen een vergoeding aan de actie is verbonden: 15 euro per opgeruimde kilometer.”

“Deze actie is een samenwerkingsverband van Limburg.net, stad Tongeren en de OVAM.”