PROVINCIE: Limburgse wachtlijst gehandicaptenzorg steeg met 49,7 procent

Weet u nog hoe de CD&V in 2004, in de aanloop naar de Vlaamse verkiezingen van dat jaar, voortdurend de lange wachtlijsten onder de toenmalige paarsgroene regering aankloeg? Met de CD&V in de regering zou dat veranderen…

 

Wat is er van die CD&V-belofte van toen in Limburg terecht gekomen?

 

Ziehier de cijfers die de bestendige deputatie van de provincie Limburg mij zopas bezorgde. Uit die cijfers blijkt geen daling maar een STIJGING van de Limburgse wachtlijst in de gehandicaptenzorgg met 49,7 % !

 

Overzicht van de evolutie in zorgvragen van 30 juni 2004 tot en met 30 juni 2008 gedomicilieerd in Limburg

Totaal in aantal zorgvragen Urgentiecode C1 en Urgentiecode C2:

 

2004: 1071

2005: 1187

2006: 1203

2007: 1309

2008: 1604.

Advertisements