MILIEU: 37 gemeenten van Limburg.net in actie tegen zwerfvuil

 

De eerste provinciale opruimactie Limburg.net wordt een schot in de roos.

 

Op 20 en 21 maart gaan 8.500 vrijwilligers aan de slag in 37 Limburgse gemeenten om de straten zwerfvuilvrij te maken. Met de actie STRAAT.NET willen Limburg.net, de gemeentebesturen, OVAM en de vrijwilligers de problematiek onder de aandacht brengen.

 

“Limburg.net is onder de indruk van de inspanningen die de vrijwilligers leveren tijdens de eerste editie van STRAAT.NET”, zegt Hubert Brouns, voorzitter van Limburg.net. “Jeugdbewegingen, sportverenigingen, gezinsbonden, jagerverenigingen, scholen, ze doen allemaal mee. Vandaag steken zo’n 104 Limburgse scholen de handen uit de mouwen. Zaterdag zetten zo’n 267 verenigingen hun beste beentje voor. Samen gaan zij zo’n 4.000 kilometer straten opruimen. Limburg.net spijst hun kas met 15 euro per opgeruimde kilometer, zorgt voor de verzekering en het nodige materiaal. De deelnemende gemeenten coördineren ter plaatse.”

 

“Zwerfvuil is een taai probleem” vertelt Hugo Biets, schepen van leefmilieu van de stad Tongeren. “Ondanks de inspanningen van zowel Limburg.net als de gemeenten blijft het opruimen van zwerfvuil een noodzaak”. Hubert Brouns bevestigt: “Zwerfvuil is een maatschappelijk probleem. Wij beperken deze actie niet alleen tot twee dagen van opruimacties, maar Limburg.net is ook bezig met het maken van afspraken met de politiezones en de parketten zodat overtreders in Limburg op éénzelfde manier bestraft zullen worden. Maar daarnaast blijft natuurlijk afvalpreventie belangrijk als we het hebben over zwerfvuil.” Het beleid om zwerfvuil aan te pakken steunt dus op drie peilers: preventief, politioneel en sensibiliserend.

 

Optreden Milk Inc

 

De deelnemers aan STRAAT.NET worden op 18 april door Limburg.net nog eens extra getrakteerd voor hun inzet. Op het Circuit van Zolder kunnen de deelnemers zich onder andere uitleven op het fietsparcours. Maar ook Milk Inc zal van de partij zijn. De organisatie zorgt ervoor dat het event zo co2-beperkend is. Deelnemers die een originele foto of video insturen naar Limburg.net (dit kan tot 30 maart) mogen die dag een prijs in ontvangst nemen.