MILIEU: Gezondheid of onkruid: wat is het belangrijkste?

Pesticiden om onkruid te bestrijden: vaak werken ze heel goed. Maar vaak spuit je veel méér dood dan alleen onkruid. Laat het voor iedereen duidelijk zijn: pesticiden zijn zeer schadelijk voor de gezondheid.

 

Schepen van Leefmilieu Hugo Biets: "Om die reden heeft de Vlaamse regering trouwens beslist dat vanaf 2015 pesticiden totaal verboden zullen zijn. Het Tongerse stadsbestuur wil daar niet op wachten. Het stadsbestuur heeft vorig jaar al beslist om op het gemeentelijk openbaar domein (gemeentewegen, stoepen, pleinen…) géén of althans zo weinig mogelijk pesticiden te gebruiken. Slechts op een aantal kerkhoven en op enkele moeilijke plaatsen (zoals boomroosters) is het de eigen diensten nog toegestaan om pesticiden te gebruiken."

 

"Die beslissing brengt mee dat de stad het onkruid op straten, stoepen en pleinen soms minder snel dan vroeger kan verwijderen. Maar zeg nu zelf: wat is het belangrijkst: uw gezondheid of onkruid?"