MILIEU: Tongeren heeft Centraal Meldpunt Milieuklachten

Last van stank of lawaai afkomstig van een bedrijf? Of heeft u een verontreiniging in een waterloop vastgesteld?

 

Bel dan het Centraal Meldpunt Milieuklachten. Bij het Centrale Meldpunt kan u steeds terecht met klachten die het gevolg zijn van een probleem van geluidshinder, geurhinder, lichthinder, stof- of roethinder, …

 

Het Centraal Meldpunt Milieuklachten is bereikbaar tijdens de kantooruren op het nummer (012) 39 01 67 of via e-mail: milieuklachten@stadtongeren.be. Voor zeer dringende meldingen kan u na de kantooruren steeds contact opnemen met de politie op het nr. (012) 39 02 41.

 

(Mededeling van Hugo Biets, schepen van Leefmilieu, Financiën en Onderwijs)