PROVINCIE: Limburgse wachtlijst gehandicaptenzorg steeg met 49,7 procent

Weet u nog hoe de CD&V in 2004, in de aanloop naar de Vlaamse verkiezingen van dat jaar, voortdurend de lange wachtlijsten onder de toenmalige paarsgroene regering aankloeg? Met de CD&V in de regering zou dat veranderen…

 

Wat is er van die CD&V-belofte van toen in Limburg terecht gekomen?

 

Ziehier de cijfers die de bestendige deputatie van de provincie Limburg mij zopas bezorgde. Uit die cijfers blijkt geen daling maar een STIJGING van de Limburgse wachtlijst in de gehandicaptenzorgg met 49,7 % !

 

Overzicht van de evolutie in zorgvragen van 30 juni 2004 tot en met 30 juni 2008 gedomicilieerd in Limburg

Totaal in aantal zorgvragen Urgentiecode C1 en Urgentiecode C2:

 

2004: 1071

2005: 1187

2006: 1203

2007: 1309

2008: 1604.

MILIEU: Al 550 deelnemers aan grote lenteschoonmaak op 20 en 21 maart

 

Na het succes vorig jaar van de grootscheepse opruimactie van zwerfvuil, komt er dit jaar een nieuwe “grote lenteschoonmaak”.

 

Schepen van Leefmilieu Hugo Biets : “In 2008 vond de opruimactie plaats tijdens vier zaterdagen in maart en april. Er werd toen deelgenomen door 180 vrijwilligers. Ook bepaalde scholen deden mee door de schoolomgeving op te ruimen. Dit jaar zal de actie plaatsvinden tijdens twee dagen: op vrijdag 20 maart voor de scholen en op zaterdag 21 maart voor de verenigingen en de individuele vrijwilligers. Indien het weer die twee dagen meevalt, zal Tongeren een grondige poetsbeurt krijgen. Totnogtoe schreven zich trouwens al 550 deelnemers (volwassenen en kinderen) in. Nieuw is dat er ditmaal voor scholen en verenigingen een vergoeding aan de actie is verbonden: 15 euro per opgeruimde kilometer.”

“Deze actie is een samenwerkingsverband van Limburg.net, stad Tongeren en de OVAM.”