MILIEU: Winkel met de fiets en win te Tongeren

Op zaterdag 16 mei gaat in Tongeren de campagne ‘Met Belgerinkel naar de winkel’ van start. Deze campagne loopt tot zaterdag 20 juni 2009. Met deze campagne willen de stad Tongeren, de Bond Beter Leefmilieu, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, de Christelijke Mutualiteit en de Fietsersbond mensen stimuleren om vaker de fiets te nemen naar de plaatselijke handelaars. Tijdens de campagne kan iedereen die met de fiets naar de winkel gaat prachtige prijzen winnen.

 

"In 2009 kiezen we voor een totaal vernieuwd concept: een unieke fietstas, ontworpen door een Belgische modeontwerper/kunstenaar, staat centraal in de campagne. De hoofdprijs is een modieuze ‘Belgerinkel fiets’. Ga met de fiets naar de deelnemende handelaars, ontvang een zegeltje en win!", aldus schepen van economie Johnny Vrancken.

 

Hugo Biets, schepen van leefmilieu: "Dit jaar nemen er zo’n 70-tal handelaars van het centrum en de deelgemeenten deel aan de actie. Nooit eerder kwamen we aan dit groot aantal deelnemers. Dit kunnen we uiteraard alleen maar aanmoedigen. Net alleen wie een prijs wint, haalt zijn voordeel uit de fiets."

 

Wie fietst, wint immers ook op veel andere manieren:

  • Geregeld fietsen is gezond. Per dag twee keer een kwartiertje naar de winkel fietsen, volstaat om de conditie op peil te houden.
  • Als fietser ontloop je files en heb je geen last van parkeerproblemen.
  • Hoge benzineprijzen of dure parkeertickets? Daar zijn fietsers immuun voor.
  • Meer fietsers betekent minder auto’s. Woon- en winkelkernen worden daardoor rustiger, veiliger en leefbaarder.
  • Ook het milieu wint, omdat er minder uitlaatgassen de lucht in worden gepompt.’

 

Meer informatie: www.belgerinkel.be of milieudienst stad Tongeren 012/390 180.

MILIEU: Stadsbestuur biedt gratis Vlaco-compost aan

 

Vanaf dinsdag 19 mei kunnen alle Tongenaren (zolang de voorraad strekt) gratis Vlaco-compost afhalen op de parking aan de ingang van De Kevie.

Schepen Hugo Biets: ‘VLACO-compost is gegarandeerd vrij van onkruidzaden en ziektekiemen. De compost voldoet aan alle wettelijke normen, ondermeer inzake gehalte van zware metalen. VLACO-compost heeft zodoende alle eigenschappen om de perfecte humusbron te zijn voor de verbetering van uw tuingrond.’

Meer info: milieudienst stad Tongeren, mevrouw Nathalie Noens 012 / 390 180 of mail nathalie.noens@stadtongeren.be.

FINANCIEN: Tongenaren krijgen 30 euro bij wijziging huisnummer

 

Tongenaren die te maken krijgen met een wijziging van huisnummer, ontvangen daarvoor 30 euro. Dit nieuwe initiatief wordt op 28 april aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. 

Hugo Biets, schepen van Financiën :

 

"Tongeren heeft de ambitie om te groeien, zowel op het vlak van handel en bedrijfsleven, als op het vlak van aantal inwoners. In het kader van de stadsontwikkeling werkt het stadsbestuur daarom actief mee aan die projecten die bijkomende woongelegenheden en/of verkavelingen tot stand brengen.

"Het verkavelen van gronden en bouwen van nieuwe woningen en appartementen brengt echter vaak een hernummering met zich mee. De wijziging van een huisnummer betekent voor de betrokken inwoners en bedrijven een administratieve én financiële last. 

"Vanaf 1 mei krijgen de bewoners daarom een vergoeding van 30 euro per huisnummer. Ook de wijziging van de identiteitskaart is gratis."

MILIEU: Duurzaamheidspakketjes voor Tongerse secundaire scholen

 

Alle leerlingen van het 1ste middelbaar van alle Tongerse scholen krijgen vandaag een duurzaamheidspakketje van het stadsbestuur.

"Zo’n pakketje bestaat uit twee kogelpennen vervaardigd uit gerecycleerd plastic, een potlood uit fsc-hout en een gom uit natuurrubber", zegt milieu- en onderwijsschepen Hugo Biets.

 

Wat is fsc-hout?

Biets: "De Forest Stewardship Council (FSC) is een internationale organisatie die streeft naar verantwoord bosbeheer wereldwijd. Verantwoord bosbeheer voldoet aan drie voorwaarden: het houdt rekening met het milieu, het respecteert sociale rechten en het is economisch haalbaar. Door te kiezen voor producten met het FSC-label helpt u de bossen te beschermen voor volgende generaties. Wij hopen de leerlingen en hun ouders hiermee kennis te laten maken met producten vervaardigd uit fsc-hout, natuurrubber en gerecycleerd plastic: allemaal milieuvriendelijke schoolmaterialen."

 

Meer info bij de duurzaamheidsambtenaar van de stad Tongeren – tel. 012/39 01 80.

MILIEU: Stadsbestuur gaat permanent investeren in zonne-energie

De stad Tongeren gaat zonnepanelen plaatsen op het dak van De Velinx. Dat is maandag op voorstel van milieuschepen Hugo Biets door het stadsbestuur beslist.

 

"Het gaat om een investering van 170.000 euro. Volgens de berekening van de intercommunale Infrax kunnen we daarmee ongeveer 6,2 % van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van het gebouw zelf produceren. Het gebouw huisvest naast het cultuurcentrum ook de stedelijke bilbiotheek en het Velinxkafee. Omdat we bovendien aanspraak kunnen maken op zogeheten groene-stroomcertificaten wordt verwacht dat we na elf jaar de investering volledig zullen terugverdiend hebben. Van dan af zal deze milieuvriendelijke investering dus ook nog geld opbrengen voor de stad", licht Biets toe.

 

Daarnaast heeft het stadsbestuur ook beslist om vanaf volgend jaar een jaarlijks budget van minstens 100.000 euro in de begroting te voorzien om een bestaand stadsgebouw met zonnepanelen of een zonneboiler uit te rusten.

 

"En voorts zal voortaan in ieder lastenboek voor de constructie van een nieuw stadsgebouw opgenomen worden dat zonnepanelen of zonneboilers moeten voorzien worden", besluit Biets.

Burgemeesters geven politiehervorming van Patrick Dewael 7,5 op 10

Hervormen. Het is van alle tijden. Ook in ons land. Waar zowat om de haverklap hervormingen worden bepleit, geëist en aangekondigd.

 

Hoe weinig minuten politieke moed waren er twee jaar geleden ook weer nodig om BHV te splitsen?
Welke partij of welk kartel beloofde de mensen een heeeele groooote staatshervorming indien zij de verkiezingen zouden winnen en dus in de federale regering zouden geraken?
Wat met de al sinds zo lang aangekondigde hervorming van justitie?
Wat met het beloofde Vlaamse "goed bestuur" dat echter vooral heeft geleid tot regelrechte Vlaamse regel-diaree, waarvan nu zelfs de voorzitter van de VVSG, die ook burgemeester van Genk is, zijn kritiek niet langer kan ophouden?

 

En dan, dan was er ook nog de politiehervorming…
Die dus wél doorgang vond…
En die zowaar nu zelfs zeer geslaagd wordt genoemd door de Vlaamse burgemeesters…

 

Dat blijkt uit een enquete van de VVSG (de ‘Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten’).
Eén derde van alle Vlaamse burgemeesters nam aan die enquete deel. Wat natuurlijk extreem veel is in vergelijking met alle mogelijke àndere onderzoeken, peilingen, enz.

 

En wat blijkt: de politiehervorming krijgt 7,5 op 10 !

 

O ja, wie was ook weer de minister van binnenlandse zaken die de politiehervorming doorvoerde?…

GUY VERHOFSTADT: “Europa is het antwoord, niet het probleem.”

 

BRUSSEL – Het jeunisme van Guy Verhofstadt (Open VLD) moet het op 7 juni halen op het has been-imago van Jean-Luc Dehaene (CD&V). Het voormalige boegbeeld van Paars was gisteren de ster op de officiële start van de campagne van de Europese liberalen. (…).

De Europese lijsttrekker voor de Open VLD ontgoochelde niet. Het contrast met een bij momenten in een onverstaanbaar Engels wauwelende Louis Michel (MR) kon niet groter zijn. Verhofstadt somde verschillende redenen op voor zijn Europese ambities. Zo had hij tijdens zijn negen jaar durend lidmaatschap van de Europese raad van ministers nooit horen praten over ‘Europese belangen’; hij hoopte dat dit in het parlement anders zou zijn. Maar bovenal wil hij het gevecht aangaan met de eurosceptici. Verhofstadt is ervan overtuigd dat de politiek van de Europese Centrale Bank en de euro het continent behoed heeft voor heel wat ellende.

President Barack Obama spreekt namens de Verenigde Staten, meer dan twintig staats- en regeringsleiders spreken namens Europa. Volgens Verhofstadt heeft de Europese Unie nood aan een Europese president die de eenheid kan verzinnebeelden. ‘Krijgen we meer Europa of vervallen we in protectionisme of nationalisme?,’ zei hij. ‘Worden we een unie of blijven we apart?’

Verhofstadt wil werk maken van modernere instellingen, maar hij beseft dat deze boodschap niet aantrekkelijk genoeg oogt. Een verenigd Europa moet daarom een synoniem worden voor een daadkrachtige aanpak van de economische crisis. ‘De Unie toonde onvoldoende leiderschap om de grootste economische crisis van de jongste 80 jaar aan te pakken.’ De Europese Centrale Bank deed haar werk. Maar voor Verhofstadt is dat niet voldoende. ‘We hebben geen nood aan 27 crisisplannen, maar aan een enkel crisisplan. Economisch en financieel moet Europa daarom nauwer samenwerken. ‘I want to push Europe,’ riep hij uit. ‘Europa is het antwoord, niet het probleem.’

(Uit "De Standaard" van donderdag 16 april 2009)

MILIEU: Succesvolle actie want bijna 14 ton zwerfvuil opgeruimd

 

Cijfers over de opruimactie van zwerfvuil op vrijdag 20 en zaterdag 21 maart te Tongeren

 

– Aantal deelnemers: 528 waarvan 221 leden van verenigingen + 217 leerlingen van het basisonderwijs + 90 scholieren van het secundair onderwijs)
– Opgeruimd aantal km: 308 waarvan 99 km ruilverkavelingswegen
– Opgehaalde hoeveelheid zwerfvuil: 12.000 kilo = 12 ton
– Daarnaast ook nog opgehaald: sluikstort ruilverkaveling Rutten door de WBE Patrijzenkuilen: 1.940 kg

 

– Aantal deelnemende scholen: 8 (6 basisonderwijs + 2 secundair onderwijs)
– Aantal deelnemende verenigingen: 13 (waaronder 2 WBE’s = jagersverenigingen)

 

* Ter vergelijking: vorig jaar 2008
-Aantal deelnemers in 2008 tijdens de 4 zaterdagen (29 maart, 5, 12 en 26 april): 182
-Buiten deze 4 zaterdagen ruimden op andere dagen (11, 13 en 22 april en 5 mei) nog enkele scholen (VIIO Handel en Zorg en GBS Henis) en één WBE (Patrijzenkuilen): totaal aantal deelnemers hierbij: 171)
-Opgehaalde hoeveelheid in 2008: 4.360 kg.

 

(Mededeling van Hugo Biets, schepen van leefmilieu, financiën en onderwijs)

MILIEU: Energie besparen = geld besparen

Enig idee hoeveel energie je huishoudtoestellen verbruiken en hoeveel je dat kan kosten?
(bron: Infrax)

 

Waterbed – 750kWh/jaar – € 96,32

Verlichting – 550kWh/jaar – € 70,63

Koelkast – 550kWh/jaar – € 70,63

Wasdroger (150wasbeurten) – € 64,21

Kooktoestellen – tot 500kWh/jaar – € 64,21

Elektrische boiler (80 tot 100 liter) – 495kWh/jaar ) € 62,57

Vrieskast 2-deurs – 462kWh/jaar – € 59,33

Diepvrieskist – 380kWh/jaar – € 48,80

Vaatwasmachine – 300kWh/jaar – € 38,53

Koelkast met vriesvak – 286kWh/jaar – € 36,73

Wasmachine 40° (150 wasbeurten) – 105kWh/jaar – € 13,48

Wasmachine 60° (150 wasbeurten) – 210kWh/jaar – € 26,97

Wasmachine 90° (150 wasbeurten) – 420kWh/jaar – € 53,94

CV-pomp – 150kWh/jaar – € 16,26

PC (10u per week) – 150kWh/jaar – € 16,26

TV – 150kWh/jaar – € 16,26

Video – 120kWh/jaar – € 15,41

Microgolfoven – 100kWh/jaar – € 12,84

Koffiezetapparaat – 80kWh/jaar – € 10,27

Stofzuiger – 50kWh/jaar – € 6,42