MILIEU: Succesvolle actie want bijna 14 ton zwerfvuil opgeruimd

 

Cijfers over de opruimactie van zwerfvuil op vrijdag 20 en zaterdag 21 maart te Tongeren

 

– Aantal deelnemers: 528 waarvan 221 leden van verenigingen + 217 leerlingen van het basisonderwijs + 90 scholieren van het secundair onderwijs)
– Opgeruimd aantal km: 308 waarvan 99 km ruilverkavelingswegen
– Opgehaalde hoeveelheid zwerfvuil: 12.000 kilo = 12 ton
– Daarnaast ook nog opgehaald: sluikstort ruilverkaveling Rutten door de WBE Patrijzenkuilen: 1.940 kg

 

– Aantal deelnemende scholen: 8 (6 basisonderwijs + 2 secundair onderwijs)
– Aantal deelnemende verenigingen: 13 (waaronder 2 WBE’s = jagersverenigingen)

 

* Ter vergelijking: vorig jaar 2008
-Aantal deelnemers in 2008 tijdens de 4 zaterdagen (29 maart, 5, 12 en 26 april): 182
-Buiten deze 4 zaterdagen ruimden op andere dagen (11, 13 en 22 april en 5 mei) nog enkele scholen (VIIO Handel en Zorg en GBS Henis) en één WBE (Patrijzenkuilen): totaal aantal deelnemers hierbij: 171)
-Opgehaalde hoeveelheid in 2008: 4.360 kg.

 

(Mededeling van Hugo Biets, schepen van leefmilieu, financiën en onderwijs)

Advertisements