FINANCIEN: Vlaamse overheid keurt Tongerse gemeenterekening 2007 goed

Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur laat weten dat de gemeenterekening 2007 van de stad Tongeren nu ook door de Vlaamse overheid is goedgekeurd.

 

Begrotingsresultaat (= ontvangsten – uitgaven):

– gewone dienst: 7.168.163,83 euro
– buitengewone dienst: 4.219.798,49 euro

 

Hugo Biets
schepen van leefmilieu, financiën en onderwijs

Advertisements