GUY VERHOFSTADT: “Europa is het antwoord, niet het probleem.”

 

BRUSSEL – Het jeunisme van Guy Verhofstadt (Open VLD) moet het op 7 juni halen op het has been-imago van Jean-Luc Dehaene (CD&V). Het voormalige boegbeeld van Paars was gisteren de ster op de officiële start van de campagne van de Europese liberalen. (…).

De Europese lijsttrekker voor de Open VLD ontgoochelde niet. Het contrast met een bij momenten in een onverstaanbaar Engels wauwelende Louis Michel (MR) kon niet groter zijn. Verhofstadt somde verschillende redenen op voor zijn Europese ambities. Zo had hij tijdens zijn negen jaar durend lidmaatschap van de Europese raad van ministers nooit horen praten over ‘Europese belangen’; hij hoopte dat dit in het parlement anders zou zijn. Maar bovenal wil hij het gevecht aangaan met de eurosceptici. Verhofstadt is ervan overtuigd dat de politiek van de Europese Centrale Bank en de euro het continent behoed heeft voor heel wat ellende.

President Barack Obama spreekt namens de Verenigde Staten, meer dan twintig staats- en regeringsleiders spreken namens Europa. Volgens Verhofstadt heeft de Europese Unie nood aan een Europese president die de eenheid kan verzinnebeelden. ‘Krijgen we meer Europa of vervallen we in protectionisme of nationalisme?,’ zei hij. ‘Worden we een unie of blijven we apart?’

Verhofstadt wil werk maken van modernere instellingen, maar hij beseft dat deze boodschap niet aantrekkelijk genoeg oogt. Een verenigd Europa moet daarom een synoniem worden voor een daadkrachtige aanpak van de economische crisis. ‘De Unie toonde onvoldoende leiderschap om de grootste economische crisis van de jongste 80 jaar aan te pakken.’ De Europese Centrale Bank deed haar werk. Maar voor Verhofstadt is dat niet voldoende. ‘We hebben geen nood aan 27 crisisplannen, maar aan een enkel crisisplan. Economisch en financieel moet Europa daarom nauwer samenwerken. ‘I want to push Europe,’ riep hij uit. ‘Europa is het antwoord, niet het probleem.’

(Uit "De Standaard" van donderdag 16 april 2009)

Advertisements