FINANCIEN: Tongenaren krijgen 30 euro bij wijziging huisnummer

 

Tongenaren die te maken krijgen met een wijziging van huisnummer, ontvangen daarvoor 30 euro. Dit nieuwe initiatief wordt op 28 april aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. 

Hugo Biets, schepen van Financiën :

 

"Tongeren heeft de ambitie om te groeien, zowel op het vlak van handel en bedrijfsleven, als op het vlak van aantal inwoners. In het kader van de stadsontwikkeling werkt het stadsbestuur daarom actief mee aan die projecten die bijkomende woongelegenheden en/of verkavelingen tot stand brengen.

"Het verkavelen van gronden en bouwen van nieuwe woningen en appartementen brengt echter vaak een hernummering met zich mee. De wijziging van een huisnummer betekent voor de betrokken inwoners en bedrijven een administratieve én financiële last. 

"Vanaf 1 mei krijgen de bewoners daarom een vergoeding van 30 euro per huisnummer. Ook de wijziging van de identiteitskaart is gratis."