MILIEU: Tongeren wordt bedreigd door een monster

 

Tongeren wordt bedreigd! Meer bepaald door de reuzebereklauw.

De reuzebereklauw is een exotische plant waarvan het sap echter giftig is. Aanraking kan al ernstige brandwonden veroorzaken.

De reuzebereklauw is aangetroffen in de Kevie, meer bepaald langs het fietspad richting Nerem, in de buurt van de picknickplek.

 

Milieuschepen Biets: “Morgen woensdag, althans indien het weer dat toelaat, gaat de groenaannemer van de stad die instaat voor het maaien van de bermen, de reuzebereklauw te lijf. Volledige verwijdering is de opdracht.”

Hieronder wat meer informatie over deze plant.

 

Hugo Biets
Schepen van Leefmilieu, Financiën en Onderwijs

 

Stalins wraak

De inheemse Gewone Bereklauw kan met gemak een lengte van anderhalve meter bereiken. Toch blijft hij een duidelijke junior, vergeleken met de Reuzebereklauw. Deze bereikt een lengte van meer dan drie meter, met uitschieters van nog een tot twee meter langer. Deze laatste is rond de vorige eeuwwisseling uit de Kaukasus ingevoerd als sierplant voor grote parken en tuinen van welgestelden. Zo kreeg de Engelse koningin Victoria zo’n eeuw terug een exemplaar cadeau. "Ons kent ons", dacht zij en gaf het kreng vol trots een plekje in haar paleistuin. Sindsdien rukken ze steeds verder op.

Zoals in Tsjechië. "Hele dorpen zijn omsingeld", aldus biologe Renate Kübler, die in het "Katastrophengebiet" is gaan kijken. "Veel moeders laten hun kinderen niet meer buiten spelen".
Aangaande deze veroveringsdrift van de Reuzebereklauw maken wij op het ogenblik nog slechts een klein voorproefje mee. In andere landen, waar de plant inmiddels wat langer aanwezig is, wordt deze niet meer zoals in oude tijden aanbeden, maar vervloekt. Zo spreken de Polen, wanneer zij het hebben over de Kaukasische indringer, over "Stalins wraak".

In Zweden roept de overheid al langer tot de vorming van burgerwachten op om het bloeiende monster te bestrijden.

Ecologisch gevaarlijk

Als door een bijbelse plaag is Zuid-Duitsland getroffen. Sinds enkele jaren walst de woekerplant daar over weiden en landouwen. De taaie Reuzebereklauw duldt gen andere plant naast zich. Geschrokken van zijn opmars grijpen steeds meer natuurbeschermers naar middelen om de bedreigde flora te helpen. Zo voert bioloog en voormalig parlementslid van de Groenen in de deelstaat Baden-Württemberg, Helgo Bran, met zijn vlammenwerper de Freiburger "Bürgerinitiative für Bärenklau-Bekämpfung"(BBB) aan. "Veel mensen houden ons voor de gek", zegt Jochen Fiala, die met zijn plantenjagers van het "Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz" het natuurbeschermingsgebied Selztal uitkamt. "Maar als we de Reuzebereklauw nu niet stoppen, kunnen we veel van onze natuurbeschermingsgebieden afschrijven".

Ze hebben reden voor hun bezorgdheid. Want niet alleen moeten de eigen inheemse planten geholpen worden omdat de reuzebereklauw alles overwoekert en de grond zelfs zou vergiftigen, daarnaast dreigt nog een heel ander gevaar: vooral bij oeverbegroeiingen van meren en rivieren in Zuid-West Duitsland verdringt het onkruid in toenemende mate rietland en grote struiken, die met hun dichte wortelvlechtwerk erosie tegengaan. De wortel van de Reuzebereklauw is niet voorzien van zijwortels, waardoor erosie makkelijk kan optreden.

Jongste jobstijding: de Reuzebereklauw nestelt zich ook in graanvelden. "De plant is extreem aanpassingsvaardig", zegt Fiala, "en chemische bestrijding werkt nauwelijks meer". Komen de gifplanten in het maaigoed, dan is de oogst bedorven. Enkele boeren, zo heeft Fiala vernomen, hebben om die reden velden moeten opgeven. "Mooi maar gevaarlijk", oordeelde Klaudia Martine, milieuminister in Rijnland-Palts, toen zij kortgeleden een boekje opendeed over de Reuzebereklauw. In steeds grotere delen van Duitsland, ook al langs de Rijn in Bonn, krijgt de plant de overhand in parken en natuurgebieden. Dus heeft inmiddels ook de Duitse overheid de oorlog verklaard aan de Reuzebereklauw.

ONDERWIJS/MILIEU: Ook volgend schooljaar Guus, Toos en turnzak

Ook volgend schooljaar krijgen alle leerlingen van het 1ste leerjaar basisonderwijs van àlle Tongerse scholen ‘Guus de drinkbus’, ‘Toos de brooddoos’ én een duurzame turnzak. Deze worden gratis aangeboden door het Tongerse stadsbestuur.

 

Schepen van leefmilieu, onderwijs en financiën Hugo Biets: "Deze duurzame turnzak is ecologisch verantwoord met een milieuvriendelijke bedrukking. Hij wordt gemaakt op basis van de strenge sociale en ecologische regels van de internationale handel ‘Fairtrade’. Dit om het milieu- en het sociale aspect nog meer in de kijker te zetten."

 

"Bovendien hopen wij hiermee de leerlingen en hun ouders aan te zetten in de toekomst altijd een duurzame turnzak te gebruiken, en dus zeker géén plastieken zakjes die men nadien weer wegwerpt. Het is immers de bedoeling dat de leerlingen deze materialen de volgende schooljaren blijven gebruiken, om op die manier afval te vermijden en het milieu te vrijwaren", aldus schepen Biets.

ONDERWIJS: Zitdag studietoelagen in oktober

Hugo Biets, schepen van onderwijs: "De zitdag voor het aanvragen van studietoelagen zal plaatsvinden op donderdag 15 oktober van 14 tot 18.30 uur in het Praetorium, Maastrichterstraat 10 – 1ste verdieping. Vanaf 2008 kunnen ook kleuters, leerlingen van het lager onderwijs, deeltijds onderwijs en andere aanspraak maken op een schooltoelage of studietoelage."

MILIEU: Kom op tegen kanker door taxushaag te snoeien

Milieuschepen Hugo Biets: "De stad Tongeren doet dit jaar opnieuw mee aan de taxusinzamelactie ten voordele van "Kom op tegen Kanker". Vorig jaar is er 3594 kg taxus ingezameld. Dit jaar kunt u opnieuw snoeisel van taxus binnenbrengen op het containerpark vanaf 15 juni tot 12 september. U kan er uw taxussnoeisel gratis afleveren."

 

Het taxussnoeisel moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

jong snoeisel: enkel het éénjarig snoeisel (takken tot 30 cm) van de Taxus baccata bevat de waardevolle stof baccatine. Het is dan ook belangrijk dat het verzamelde snoeigroen afkomstig is van hagen die jaarlijks gesnoeid worden;

vers snoeisel: het snoeigroen moet zo snel mogelijk gedroogd worden, anders wordt het waardeloos. Breng uw taxussnoeisel dus binnen de 24 uur naar het recyclagepark. Zorg er voor dat het snoeisel niet verhit;

zuiver snoeisel: hoe zuiverder het snoeisel, hoe hoger het rendement. Gebruik daarom een zeil of doek om het snoeigroen op te vangen en een zo zuiver mogelijk product aan te leveren. Taxussnoeisel vermengd met aarde, gras of ander groen, is waardeloos;

droog snoeisel.

Doe mee met deze inzamelactie. Op deze manier steunt u de actie “kom op tegen kanker” en u levert een waardevolle grondstof voor een levensreddend medicijn.

 

Voor meer info: contacteer de milieudienst, tel. 012/3902