ONDERWIJS: Zitdag studietoelagen in oktober

Hugo Biets, schepen van onderwijs: "De zitdag voor het aanvragen van studietoelagen zal plaatsvinden op donderdag 15 oktober van 14 tot 18.30 uur in het Praetorium, Maastrichterstraat 10 – 1ste verdieping. Vanaf 2008 kunnen ook kleuters, leerlingen van het lager onderwijs, deeltijds onderwijs en andere aanspraak maken op een schooltoelage of studietoelage."