FINANCIEN: Overschot van 3,7 miljoen euro in buitengewone begroting

Schepen van financiën Hugo Biets: “Na de op dinsdag 30 juni door de bestuursmeerderheid (Open Vld/sp.a) goedgekeurde begrotingswijziging toont het algemeen begrotingsresultaat van de buitengewone dienst een overschot van 3.740.531 euro.”

Advertisements