ONDERWIJS-MILIEU: Jerom komt op bezoek

Schepen van leefmilieu en onderwijs Hugo Biets: “De Tongerse basisscholen krijgen hoog bezoek. Vanaf oktober 2009 wordt door het stadsbestuur, met de steun van de intercommunale “Limburg.net”, aan alle leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar van alle Tongerse basisscholen gratis het project ‘afval wordt aarde’ aangeboden. Dat project legt de nadruk op het composteren van afval. Samen met Jerom-de-compostworm leren de kinderen afval omzetten tot bruikbare aarde, leren ze samen composteren en leren ze ontdekken wie er in de compostbak leeft.”

 

De vormingen zullen worden gegeven in de school zelf door de vzw Green, een organisatie die jongeren en volwassenen duurzaam leert leven. Sinds 1997 ontwikkelen en begeleiden zij projecten, vormingen en lespakketten rond afval, water, natuur en duurzaamheid. De educatieve medewerkers van de vzw Green zullen tijdens het schooljaar 2009-2010 vanaf oktober (uitgezonderd de maanden december en januari) een volledige of een halve dag in iedere deelnemende school deze vorming komen geven. De duur per voorstelling (met een maximum van 30 leerlingen) bedraagt ± 1,5 uur (twee voorstellingen in de voormiddag en één in de namiddag).