ONDERWIJS: Stad gaat vier nieuwe schoolbusjes kopen

Op voorstel van schepen van financiën en onderwijs Hugo Biets verhoogde de gemeenteraad het budget voor de aankoop van vier schoolbusjes met 60.000 euro. Het bedraagt nu in totaal 460.000 euro.

Deze verhoging werd in de gemeenteraad goedgekeurd door Open Vld en sp.a.

De vier busjes zullen hierdoor nog in de loop van dit jaar aangekocht kunnen worden.

Advertisements

FINANCIEN: Overschot van 3,7 miljoen euro in buitengewone begroting

Schepen van financiën Hugo Biets: “Na de op dinsdag 30 juni door de bestuursmeerderheid (Open Vld/sp.a) goedgekeurde begrotingswijziging toont het algemeen begrotingsresultaat van de buitengewone dienst een overschot van 3.740.531 euro.”