MILIEU: Nieuw milieubeleidsplan 2010-2014

 

Het stadsbestuur start in september met de opmaak van een nieuwe milieubeleidsplan voor de periode 2010-2014.

 

Schepen van Leefmilieu Hugo Biets: “Het nieuwe plan moet voor 1 mei 2010 ingediend worden bij de Vlaamse overheid. Bij de opmaak worden tal van stedelijke, provinciale en Vlaamse instanties actief betrokken.”

Advertisements